h

Zorg

De SP zet zich in voor een kwalitatief goede thuiszorg in Den Haag op buurtniveau. Hier een overzicht van alle berichtgeving op de Haagse SP site over zorg.
Zie ook: sp.nl/zorg
19 maart 2013

Actiebereidheid groot tijdens thema-avond thuiszorg

Tientallen mensen waren dinsdagavond 19 maart aanwezig bij de bijeenkomst over de gevolgen van de grove bezuinigingen op de zorg. Een grote groep geïnteresseerde was bijeen gekomen in buurthuis De Regenvalk. Het werd duidelijk dat de gevolgen voor Den Haag en haar inwoners groot zijn. Ruim 2000 mensen in Den Haag gaan waarschijnlijk hun baan in de thuiszorg verliezen. Mensen die nu nog zorg ontvangen, verliezen deze waarschijnlijk en komen dus eerder terecht in een verzorgingstehuis.

Lees verder
18 maart 2013

Grote zorgen om de zorg

Afgelopen zaterdag werd de SP-zorgkrant uitgedeeld op de Haagse Markt. De krant vond gretig aftrek en veel mensen geven aan zich zorgen te maken over de kabinetsplannen om fors te bezuinigen op bijvoorbeeld de thuiszorg. Ook werden geïnteresseerde uitgenodigd voor de zorgbijeenkomst met SP-kamerlid Renske Leijten en raadslid Bart van Kent op dinsdag 19 maart in Den Haag.

Lees verder
18 maart 2013

Buurtonderzoek in Valkenbos

Leden van de Haagse SP afdeling zijn op zaterdagmiddag 16 maart de wijk Valkenbos ingegaan. Met enquêtes zijn zij langs de deuren gegaan om aan bewoners te vragen wat zij van hun buurt vinden. Daarnaast zijn er honderden flyers verspreid over de Thema-avond Thuiszorg, die aankomende dinsdag plaats zal vinden in deze buurt. Tweede Kamerlid Renske Leijten en SP-raadslid Bart van Kent spreken op deze avond over de aangekondigde plannen van het kabinet om de thuiszorg zo goed als af te schaffen. Deze actie- en informatieavond is ook ter voorbereiding op de landelijke protestmanifestatie die op 6 april zal plaatsvinden in Den Haag. Iedereen is welkom op deze avond.

Lees verder
12 maart 2013

19 maart: thema-avond thuiszorg met kamerlid Leijten

Dinsdag 19 maart organiseert de SP-afdeling Den Haag een actie- en informatieavond over de thuiszorg. Met Tweede Kamerlid Renske Leijten en SP-raadslid Bart van Kent wordt gesproken over de aangekondigde plannen van het kabinet om de thuiszorg zo goed als af te schaffen. Thuiszorg medewerkers, zorgontvangers, leden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om hierover mee te praten. De avond begint om 19:30 uur (inloop vanaf 19.00) in het Buurthuis de Regenvalk, Weimarstraat 69. Deze avond is ook ter voorbereiding van de landelijke protestmanifestatie die op 6 april in Den Haag zal plaatsvinden.

Lees verder
20 februari 2013

Invliegen van Spaanse verpleegkundigen slecht idee

RESPECT Zorggroep Scheveningen is van plan om tien verpleegkundigen uit Spanje over te laten komen en in dienst te nemen voor minimaal twee jaar. Men wil dit doen, omdat het niet lukt voldoende verpleegkundigen te vinden die voor de zorggroep willen werken. SP-raadslid Bart van Kent: “Dit is een vreemd en riskant plan. Vreemd omdat de werkloosheid in de regio Den Haag 11% is en riskant omdat deze verpleegkundigen de Nederlandse taal niet machtig zijn.” Inmiddels heeft de SP opheldering gevraagd aan het gemeentebestuur van Den Haag.

Lees verder
7 februari 2013

Wethouder schoffeert medewerkers HWW-zorg

Vandaag vroegen zorgmedewerkers en familie van bewoners in verpleegtehuizen van HWW-zorg steun aan CDA-wethouder Karsten Klein. Al langer zijn er veel problemen bij de Haagse zorginstelling. Extra geld voor handen aan het bed wordt niet gebruikt, de werkdruk is veel te hoog en kwaliteit van de zorg staat onder druk. Wethouder Klein weigerde niet alleen steun, maar wilde zelfs niet eens praten met de medewerkers en familie. SP-raadslid Bart van Kent is verbolgen over deze lompe actie van de wethouder. "De wethouder schoffeert op arrogante wijze de vele medewerkers, bewoners en familie van deze bewoners. Het regent al maanden klachten over HWW-zorg en de wethouder weigert deze klachten aan te horen. De wethouder wil alleen praten met de directie en de inspectie. De SP roept de wethouder op uit zijn ivoren toren te komen en in gesprek te gaan met de mensen waar het echt om draait in de zorg: de medewerkers en cliënten!" aldus Van Kent.

Lees verder
14 november 2012

Gemeenteraad Den Haag noemt afbraak thuiszorg onaanvaardbaar

In de Haagse gemeenteraad werd een SP-voorstel om de afbraak door het kabinet van de thuiszorg ‘onaanvaardbaar’ te noemen door een grote meerderheid overgenomen. CDA wethouder Karsten Klein kreeg de opdracht mee om te inventariseren wat de gevolgen zijn van deze afbraak, een brandbrief aan de minister hierover te sturen en tot slot publiekelijk afstand te blijven nemen van deze onaanvaardbare kabinetsplannen. Als het aan het kabinet van VVD en PvdA ligt, wordt de huishoudelijke hulp voor zeker driekwart wegbezuinigd. De gevolgen hiervan voor Den Haag zijn gigantisch. Opvallend was dat ook de lokale PvdA het SP-voorstel steunde en de kabinetsplannen op dit punt afwees.

Lees verder
6 november 2012

Kamervragen over misstanden HWW-zorg

SP-Kamerlid Renske Leijten heeft vragen gesteld aan de minister over de voortdurende misstanden bij HWW-zorg. Gisteren werd bekend dat de Haagse zorginstelling ruim drie ton heeft laten liggen, doordat bewoners een te lage zorgindicatie hadden. Hierdoor was te weinig geld voor goede zorg beschikbaar, daalde de kwaliteit en steeg de werkdruk voor het personeel gigantisch. "Deze hoge werkdruk leidt tot onacceptabele dilemma's voor het personeel en schrijnende misstanden. Meerdere bewoners die op hetzelfde moment dringend zorg nodig hebben, maar niet op tijd geholpen kunnen worden. Het is vreselijk dat dit kan plaatsvinden en ik ben blij dat ons kamerlid voor zorg Renske Leijten dit nu in de Tweede Kamer oppakt." aldus SP-raadslid Bart van Kent.

Lees verder
1 november 2012

Dag voor goede zorg in Den Haag, kom ook!

Op zaterdag 3 november organiseren de werknemers van de Haagse wijk- en woonzorg in samenwerking met de Abvakabo FNV de dag voor goede Zorg in Buurthuis De Mussen. De werknemers organiseren deze dag om aandacht te vragen voor een betere kwaliteit van zorg en werk. Daarnaast worden verschillende activiteiten georganiseerd over, door en voor zorg. Ook SP-raadslid Bart van Kent zal tijdens deze dag voor de goede zorg aanwezig zijn en meedoen met de activiteiten. "Goede zorg is belangrijk voor de Haagse inwoners. Nog te vaak wordt te makkelijk geld bezuinigd op de zorg in Den Haag. Zo bleek laatst maar weer bij de aanbesteding van de thuiszorg, waarbij het uurloon veel te laag is voor fatsoenlijke thuiszorg. Ook de medewerkers van HWW-zorg zijn de dupe van verschillende bezuinigingen. Het is daarom goed dat deze medewerkers aandacht vragen voor betere kwaliteit van de zorg en ik roep iedereen op om zaterdag naar buurthuis De Mussen te komen" aldus Van Kent.

Lees verder
21 september 2012

Gemeente en gemeenteraad faalt bij aanbesteding thuiszorg

Met het opnieuw aanbesteden van de thuiszorg in Den Haag tegen een te laag uurtarief slaat zowel de gemeente als de gemeenteraad de verkeerde weg in. Door de aangenomen zorgwetten van voormalig SP-fractievoorzitter Agnes Kant is het niet meer verplicht voor gemeenten om de thuiszorg aan te besteden. Toch heeft de gemeenteraad in meerderheid gekozen voor aanbesteden tegen een te laag uurtarief. SP-raadslid Bart van Kent “Van het aanbesteden van thuiszorg wordt niemand beter. Mensen die thuiszorg nodig hebben vrezen hun vaste thuiszorgmedewerker te verliezen. Medewerkers uit de thuiszorg vrezen het verlies van hun baan en daarnaast nog eens daling van het inkomen. Daarom moeten we af van het verouderde idee van marktwerking en overstappen naar kleinschalige buurtzorg. Dit kost minder geld aan bureaucratie en levert betere zorg op.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier