h

Zorg

De SP zet zich in voor een kwalitatief goede thuiszorg in Den Haag op buurtniveau. Hier een overzicht van alle berichtgeving op de Haagse SP site over zorg.
Zie ook: sp.nl/zorg
2 september 2015

SP steekt ambulancepersoneel hart onder de riem

Foto: Bart van Kent

Op woensdag 2 september voerden ambulancemedewerkers met luide sirenes op het Spuiplein in Den Haag actie voor een betere cao. Tweede Kamerlid Renske Leijten stak hen een hart onder de riem en vrijwilligers van de Haagse SP deelden koffie en hartsnoepjes uit.

Lees verder
29 augustus 2015

Red de Zorg Comité actief ter land en op het water!

Foto: Inge van de Vooren

Sinds 14 juli vraagt het Red de Zorg Comité Haaglanden op allerlei creatieve manieren aandacht voor de desastreuze gevolgen van de bezuinigingen op de zorg. De SP Den Haag was, als een van de medeoprichters van het comité, bij verschillende acties aanwezig.

Lees verder
23 juli 2015

Red de Zorg Comité Den Haag opgericht

In Den Haag is op 14 juli het Red de Zorg Comité Den Haag/Haaglanden opgericht door onder meer de SP Den Haag. Naast de SP zijn de Haagse Stadspartij, FNV Senioren, FNV Taxi, FNV Lokaal, CNV, Terug naar de Bossen, PGB Houders, medewerkers van WZH, HagaZiekenhuis, Parnassiagroep, TSN en uit de GGZ actief in het Comité.

Lees verder

Grote zorgen over sluiting dagbesteding Wagenstraat (Den Haag FM)

"De SP in de Haagse gemeenteraad maakt zich grote zorgen over de voorgenomen sluiting van het Sterhuis voor psychiatrische patiënten aan de Wagenstraat." Bron: Den Haag FM

Lees verder
14 januari 2015

Grote zorgen over sluiting dagbesteding Wagenstraat

De SP heeft meerdere signalen ontvangen over de voorgenomen sluiting van de dagbesteding Sterhuis aan de Wagenstraat. Deze voorziening van Parnassia wordt met sluiting bedreigd vanaf 1 februari. De cliënten verkeren nog steeds in onzekerheid en weten niet wat er gebeurt met hun dagbesteding. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "Het gaat hier om mensen die vaak door een ernstige gebeurtenis of door een beperking niet kunnen werken en via de dagbesteding toch iets om handen hebben. Nu dit met sluiting wordt bedreigd zorgt dit niet alleen voor grote onrust onder deze mensen, maar wordt de kans op overlast en zwerven op straat groot. Daarom wil de SP dat deze voorziening blijft bestaan".

Lees verder

Bezorgde SP: 'Organiseer zorg zo veel mogelijk op wijkniveau' (Dichtbij.nl)

"DEN HAAG - Het stadsbestuur laat na om de overhead en de bureaucratie in de zorg aan te pakken, ook wordt de zorg niet dichter bij de inwoners georganiseerd. De SP hekelt deze keuzes van het stadsbestuur, omdat er over twee weken al ingestemd zou moeten worden met de zorgplannen. Of dat gaat lukken met een recordaantal nadere uitwerkingen en brieven, is nog maar de vraag." Bron: Dichtbij.nl

Lees verder
4 december 2014

Organiseer zorg in de wijk

Het stadsbestuur laat na om de overhead en de bureaucratie in de zorg aan te pakken, ook wordt de zorg niet dichter bij de inwoners georganiseerd. De SP hekelt deze keuzes van het stadsbestuur. Bart van Kent: "Over twee weken moet de raad instemmen met de zorgplannen van het stadsbestuur op het gebied van zorg. Veel is echter nog onduidelijk, de wethouder heeft een recordaantal nadere uitwerkingen en brieven toegezegd. Ook zijn er nog geen afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars, die verantwoordelijk zijn voor een deel van de zorg. Ook wordt er geen werk gemaakt van buurtzorg, terwijl dit de ambitie van de SP en vele andere raadsfracties is. De manier waarop het stadsbestuur nu de zorgplannen aanpakt is onzorgvuldig".

Lees verder
25 november 2014

Opheldering gevraagd over zorgverzekering

De SP heeft opheldering gevraagd aan het stadsbestuur over de tweetal zorgverzekeringen die de gemeente aanbiedt. Bij beide verzekeringen is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten waarmee een deel van het eigen risico vervalt, men moet dan nog 50 euro zelf betalen. In brieven van de gemeente staat echter dat de volledige eigen risico niet betaald hoeft te worden.

Lees verder

SP: “Misstanden bij zorgaanbieder WZH onacceptabel” (Den Haag FM)

"De SP in de Haagse gemeenteraad heeft opheldering gevraagd aan het stadsbestuur over de misstanden bij de Haagse zorgaanbieder WZH. Het AD schrijft dat zwaar demente echtgenotes soms uren aan hun lot worden overgelaten." Bron: Den Haag FM

Lees verder

Pagina's

U bent hier