h

Zorg

De SP zet zich in voor een kwalitatief goede thuiszorg in Den Haag op buurtniveau. Hier een overzicht van alle berichtgeving op de Haagse SP site over zorg.
Zie ook: sp.nl/zorg
1 maart 2011

Westlandse thuiszorgmedewerkers uitgekleed

De SP is geschokt over de situatie van medewerkers van thuiszorg organisatie Careyn. De medewerkers van de thuiszorginstelling zijn voor de keuze gesteld om flink minder geld te gaan verdienen of ontslag te nemen. Westlandse SP’er en kandidaat-Statenlid Magda Rozenboom-Verhaar: “De medewerkers worden net als vele andere thuiszorgmedewerkers door de marktwerking uitgekleed. Medewerkers die soms al jaren met hart en ziel hun cliënten van deskundige hulp voorzien krijgen de kous op de kop!”

Lees verder
17 februari 2011

SP geschokt over situatie medewerkers Cardia

De SP heeft vragen gesteld aan wethouder Klein (CDA) vanwege verontrustende berichten over de werknemers bij de thuiszorginstelling Cardia. De werknemers van de thuiszorginstelling worden voor de keuze gezet om minder geld te verdienen of ander werk te zoeken. De SP is geschokt over dit oneerlijke voorstel. “De medewerkers die jaren met hart en ziel gewerkt hebben in de thuiszorg betalen de rekening van het aanbesteden en de marktwerking in de thuiszorg. Alle rechten die ze opgebouwd hebben worden gewoon overboord gegooid.”, aldus SP raadslid Bart van Kent.

Lees verder
6 maart 2009

Dinsdagavond 10 maart: Meavita-manifestatie in het Stayokay Hostel

De afgelopen weken hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van de thuiszorg en de zorg in het algemeen:
de overname van Meavita Hulp door Thuiszorg Service Nederland, de surseance van betaling van Meavita landelijk en natuurlijk de nieuwe gunning van de huishoudelijke hulp in Den Haag. Dat deze ontwikkelingen tot veel zorgen hebben geleid bij medewerkers en cliënten van Meavita bleek uit het feit dat op donderdag 5 maart ruim 200 medewerkers de Tweede Kamer bezochten om het spoeddebat over Meavita bij te wonen. Om de recente ontwikkelingen binnen de thuiszorg te bespreken met Haagse medewerkers en -cliënten en vervolgacties voor te bereiden zal op dinsdagavond 10 maart vanaf 19:30 een manifestatie plaatsvinden in het Stayokay Hostel aan de Scheepmakersstraat 27. Hierbij zal ook SP Tweede Kamerlid Renske Leijten aanwezig zijn. We roepen de medewerkers van Meavita op om hun collega's en cliënten te mobiliseren om mee te doen met de acties en hun stem te laten horen op de manifestatie! Zie ook ons dossier zorg.

Lees verder
21 februari 2009

Zelfverrijking en slecht management leiden tot overname Meavita Den Haag.

De overname van Meavita Den Haag is een feit. 13 miljoen in het rood!

Lees verder
11 februari 2009

SP Den Haag eist garanties van wethouder voor goede thuishulp!: geen schoonmaakbedrijven in de thuiszorg

De SP in de gemeenteraad van Den Haag eist van de verantwoordelijke Wethouder van Alphen dat er na de gunning geen andere vorm van thuiszorg wordt ingezet. Er is veel onrust ontstaan door de mogelijke gunning van de thuiszorg aan een samenwerkingsverband tussen Meavita en Axxicom. Axxicom is een schoonmaakonderdeel van Facilicom, een servicebedrijf. Zowel Meavita als Facilicom brachten dit nieuws via hun website naar buiten. Dat dit tot slechte situaties kan leiden blijkt wel uit het feit dat het Nieuwegeinse zorgbedrijf Vitras/CMD (welke ook een samenwerkingsverband met Meavita heeft) op 10 februari 2009 meldt dat zij het zinkende moederschip (Meavita) verlaat om weer op eigen benen te gaan staan en om te voorkomen dat de schuldeisers binnenkort in Nieuwegein aan de deur kloppen.

Lees verder
1 februari 2009

Laatste nieuws over Meavita !

Tijdens een spoeddebat 28 januari j.l. in de tweede kamer liet staatssecretaris Jet Bussemaker (PvdA) weten dat zij nog slechts voor twee weken de zorg via Meavita (landelijk) kon garanderen. Over situatie van de huishoudelijke hulp verwees zij naar de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
De dreigende ondergang van Meavita is het gevolg van slecht management en de lage aanbestedingsprijzen bij de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
In Den Haag gaat het hier om 6820 cliënten huishoudelijke hulp bij Meavita. De SP fractie is het met de wethouder zorg eens dat de huishoudelijke zorg in Den Haag, gegarandeerd moet worden.

Lees verder
26 januari 2009

Meavita belooft betere communicatie met personeel in 2009

Op dinsdagochtend 20 januari heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Actiegroep Thuiszorg Den Haag, ondersteund door de SP, en algemeen directeur van Meavita Pieter de Vente. Pieter de Vente heeft de Actiegroep uitgenodigd nadat de vragenlijst over de Haagse thuiszorg, die tevens te vinden is op de website van de SP, zijn aandacht had getrokken.

Lees verder
18 december 2008

Geslaagde manifestatie tegen uitholling thuiszorg op het Plein: de SP blijft actievoeren voor een betere thuiszorg!

Op woensdagmiddag 17 december was op het Plein in Den Haag een landelijke thuiszorgactie, voorafgaand aan een WMO-debat in de Tweede Kamer. Deze actie was georganiseerd door het comité Zorg Geen Markt. Ook de Haagse SP-afdeling was aanwezig, vergezeld door een groep Haagse thuiszorgmedewerkers.

Lees verder
26 november 2008

De SP maakt zich ernstige zorgen over de situatie bij Meavita

Meavita heeft tekort van 11 miljoen

Lees verder
21 november 2008

CDA en SP: Gratis parkeren voor mantelzorgers

Mantelzorgers dupe van betaald parkeren in woonwijken
De gemeenteraadsfracties van het CDA en SP stellen voor om mantelzorgers een gratis bezoekersvergunning te geven. Ries Smits: “Door het betaald parkeren in woonwijken krijgen mantelzorgers te maken met extra kosten. De parkeerbelasting wordt zo ook een belasting op zorg”. Het voorstel van de fracties is om gehandicapten, chronisch zieken en hulpbehoevenden met een CIZ-indicatie een bezoekersvergunning te geven die gebruikt kan worden voor mantelzorgers, de thuiszorg en familie. Op deze manier wordt hulp aan medemensen gewaardeerd en eenzaamheid tegengegaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier