h
18 oktober 2014

Politieke avond over het Spuiforum

Het nieuwe stadsbestuur heeft besloten om tóch een Spuiforum te bouwen in het centrum van Den Haag. Dit keer is het forum niet gepland op het Spuiplein, maar áán het Spuiplein. Het feit dat het Spuiforum nu op een andere plek terecht komt, betekent echter niet dat het plan van de baan is. In tegendeel: de onrealistische eisen die eerder golden voor het Spuiforum wil het stadsbestuur niet bijstellen. Mede daarom wordt het project niet goedkoper, zoals wethouder Wijsmuller onlangs nog beloofde. In tegendeel: het wordt zelfs duurder. In plaats van 181 miljoen wordt er nu een slordige 190 miljoen aan belastinggeld voor het project uitgetrokken.

Lees verder
17 oktober 2014

Geen steun voor bezuinigingen jeugdzorg

De SP heeft gisteravond niet ingestemd met de nieuwe jeugdzorgplannen van de gemeente Den Haag. De partij vreest dat de bezuinigingen ten koste gaan van goede jeugdzorg. Wel werd op aandringen van de partij geregeld dat de jeugdzorg in Den Haag wordt uitgevoerd zonder winstoogmerk en dat het ministerssalaris als maximum wordt gehanteerd voor bestuurders van jeugdzorginstellingen.

Lees verder
17 oktober 2014

Teleurstelling om sluiting De Vloek

De SP is teleurgesteld dat de gemeenteraad in meerderheid heeft besloten om De Vloek te slopen. Een voorstel dat opriep om De Vloek niet te ontruimen, behaalde geen meerderheid. De SP steunde dit voorstel wel. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "In de haven op Scheveningen staat op dit moment veel leeg. Ontruiming van De Vloek is daarom onzinnig en zonde. Hiermee wordt een goed draaiende broedplaats de nek omgedraaid. We vinden het teleurstellend dat het voorstel om de ontruiming te voorkomen geen meerderheid behaalde, zelfs de Haagse Stadspartij steunde dit voorstel niet".

Lees verder
14 oktober 2014

Straatvegers krijgen loon

Het SP-voorstel om de vierhonderd straatvegers die de stad schoonmaken een volwaardig salaris te geven is door PvdA wethouder Baldewsingh overgenomen. Vorige week reageerde de wethouder positief op dit voorstel en kondigde hij aan dat hij ervoor gaat zorgen dat de straatvegers loon gaan krijgen of doorstromen naar een betaalde baan. Op dit moment moeten de straatvegers nog aan de slag met behoud van hun bijstandsuitkering. "Dit is goed nieuws voor deze grote groep mensen die belangrijk werk voor de stad doen, maar nooit loon naar werken kreeg. Hiermee schept het stadsbestuur ook extra werkgelegenheid en dat is in deze tijd broodnodig. We zijn daarom blij dat het stadsbestuur ons voorstel eindelijk omarmt", aldus SP-fractievoorzitter Bart van Kent.

Lees verder
13 oktober 2014

Leden kiezen nieuw afdelingsbestuur

De leden hebben een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Hanne Drost zal de komende twee jaar het bestuur van de Haagse SP-afdeling aansturen. Verder wordt het bestuur aangevuld met oud en nieuw talent. Voorzitter Hanne Drost: "De komende tijd wordt een belangrijke tijd voor Den Haag en haar inwoners. De gemeente krijgt extra taken op gebied van zorg, zonder dat hiervoor voldoende geld wordt uitgetrokken. En het stadsbestuur blijft kiezen voor prestigeprojecten, zoals het Spuiforum 2.0. Een sterke SP die een sociaal alternatief schetst is daarom van groot belang. Met dit bestuur gaan we hiervoor vol aan de bak".

Lees verder
12 oktober 2014

Megalomaan Spuiforum werd weggestemd, maar komt het er toch?

Het nieuwe stadsbestuur heeft besloten om toch een Spuiforum te bouwen in het centrum van Den Haag. Dit keer is het forum niet gepland op het Spuiplein, maar áán het Spuiplein. Volgens wethouder Joris Wijsmuller is dit zo’n fundamenteel verschil dat hij kan claimen dat ‘het Spuiforum’ echt niet doorgaat, zoals zijn Haagse Stadspartij had beloofd.

Lees verder
3 oktober 2014

Stadsbestuur wil peperduur Spuiforum alsnog bouwen

Het stadsbestuur kiest alsnog voor het Spuiforum, zo blijkt uit de plannen die vandaag zijn gepresenteerd door HSP-wethouder Joris Wijsmuller. SP-raadslid Aisha Akhiat: "Door minimaal 190 miljoen uit te trekken voor dit prestigeproject terwijl het geld hard nodig is voor bijvoorbeeld goede jeugdzorg neemt dit college een onverantwoord besluit. Daarbij heeft de Haagse Stadspartij met Wijsmuller voorop in de verkiezingsperiode keihard campagne gevoerd tegen het Spuiforum. De verkiezingsuitslag maakte duidelijk dat de stad geen megaproject van ruim € 181 miljoen wil. Maar nu Wijsmuller wethouder is, vindt hij het ineens een goed plan om zelfs 190 miljoen voor het Spuiforum uit te trekken. Daarmee zadelt hij de stad op met een zware financiële last, draait hij zijn kiezers een rad voor ogen en bewijst hij het vertrouwen in de politiek geen dienst.”

Lees verder
30 september 2014

Begroting 2015: Spuiforum en onzekerheid

De begroting voor komend jaar bevat veel onzekerheden volgens SP-fractievoorzitter Bart van Kent. "De gemeente krijgt veel extra taken op het gebied van zorg, zonder dat hier voldoende geld bij geleverd wordt. Het stadsbestuur wil nu meer doen met minder geld, hoe ze dit precies gaan doen is nog niet duidelijk. Ook de gemeentelijke Rekenkamer kraakte laatst deze onduidelijke ambitie. Aan de andere kant wil het stadsbestuur het miljoenen kostende project Spuiforum 2.0 doorzetten. De SP maakt andere keuzes: geld naar zorg en inwoners, in plaats van een paleis", aldus Van Kent. De laatste jaren is er al veel bezuinigd door het vorige college op cultuur, welzijn en zorg in de wijken. De SP is blij dat deze bezuinigingen nu voor een groot deel stopgezet worden. Van Kent: "Het is nu tijd om de stad weer op te bouwen".

Lees verder
30 september 2014

Behoud de Schoenmakersvakschool

De SP is voor het behoud van de Schoenmakersvakschool in het Zeeheldenkwartier. Dit beeldbepalende gebouw wordt als het aan de huidige eigenaar ligt gesloopt, omdat de eigenaar hier woningen wil bouwen. Als het aan de SP ligt wordt het pand behouden en worden de woningen in het huidige pand gerealiseerd. Nu blijkt echter dat de woningen, die nog niet zijn gebouwd, al te koop worden aangeboden op Funda.nl. SP-raadslid Aisha Akhiat: "Het stadsbestuur zou nog een brief sturen naar de gemeenteraad over de sloop van de school en de bouw van de nieuwe woningen. Hiervoor moet namelijk nog een vergunning verleend worden en hierover moet de raad geïnformeerd worden. Nu blijkt echter dat de woningen al te koop worden aangeboden. Een vreemde gang van zaken".

Lees verder
20 september 2014

Metropoolregio: een nieuwe ondemocratisch bestuurslaag

De SP heeft niet ingestemd met de manier waarop de Metropoolregio vorm krijgt. De democratische inbreng vanuit de gemeenteraad is volgens de SP niet voldoende geborgd. De Metropoolregio is een samenwerkingsverband tussen Den Haag, Rotterdam en 22 andere gemeenten in de regio. Deze nieuwe bestuurslaag gaat bijvoorbeeld besluiten nemen over het openbaar vervoer. SP-raadslid Aisha Akhiat maakt zich zorgen: "Hiermee geeft Den Haag veel zeggenschap weg aan dit nieuwe bestuursorgaan. Straks nemen bijvoorbeeld 24 gemeenten in de Metropoolregio de besluiten over het aantal buslijnen in Den Haag. De SP wil dat de zeggenschap blijft liggen bij de democratisch gekozen organen, zoals de gemeenteraad".

Lees verder

Pagina's