h
25 februari 2015

Vragen over prijsverschil OV Den Haag en Rotterdam

De SP en de Haagse Stadspartij hebben vragen gesteld over de hoge ritprijzen voor de OV-chipkaart die gehanteerd worden door de HTM in het openbaar vervoer. Uit onderzoek van de beide partijen blijkt dat de ritprijs die de RET hanteert ongeveer 10% lager ligt dan de ritprijs die de HTM hanteert. Terwijl sinds 1 januari 2015 zowel de HTM als de RET onder de Metropoolregio vallen.

Lees verder
5 februari 2015

Help mee met de campagne

Op 18 maart kan er weer gestemd worden voor Provinciale Staten. Het SP-campagneteam zoekt leden die willen ondersteunen in de campagne. Hierbij kan gedacht worden aan folderen in je eigen wijk, meehelpen met ludieke acties, samen met andere SP'ers op straat in gesprek gaan met mensen, meeklussen aan actiemateriaal en het bezoeken van debatten. Aanmelden kan via denhaag@sp.nl

Lees verder
29 januari 2015

Nieuwjaarsborrel strijdbare start van nieuwe jaar

Het jaar 2015 wordt een strijdbaar jaar voor de SP in Den Haag. Afdelingsvoorzitter Hanne Drost trapte de borrel af. "Nog steeds zijn de verschillen tussen arm en rijk in Den Haag te groot. Het gegraai gaat door, want nog steeds verdienen bestuurders van bijvoorbeeld zorgorganisaties en woningbouwcorporaties meer dan de premier. En het stadsbestuur blijft miljoenen euro's pompen in prestigeprojecten, terwijl tekorten dreigen voor de zorg en bijstand in de stad. Het komende jaar zal de SP zich blijven verzetten tegen deze ongelijkheid, in de raad en op straat", aldus Drost. 

Lees verder
28 januari 2015

Onderzoek Haagse Markt in volle gang

De SP neemt op dit moment een enquête af onder ondernemers op de Haagse Markt. Het onderzoekt richt zich op de renovatie van de markt en de wensen van de ondernemers die op de markt staan. SP-organisatiesecretaris en trekker van de actie Hannie van der Sman: "Er speelt veel bij de ondernemers op de Markt. Zo zijn er veel vragen over de overkapping waar jarenlang voor gespaard is en is onlangs een coöperatie opgericht. De SP wil in gesprek met zoveel mogelijk ondernemers om te horen waar zij hulp en ondersteuning vanuit de politiek bij kunnen gebruiken".

Foto: SP
Lees verder
22 januari 2015

Verlaag subsidie voor gemeenteraadsfracties

De SP heeft een voorstel ingediend om de subsidie aan Haagse gemeenteraadsfracties met 20% te verlagen. Onlangs maakte de partij bekend ruim twee ton terug te storten. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "De SP is van mening dat er zuinig omgegaan moet worden met belastinggeld. Zeker in een tijd waarin veel inwoners het ook niet breed hebben, moet de politiek niet zichzelf vergeten bij bezuinigingen. Daarom heeft de SP ruim twee ton overgehouden over de afgelopen vier jaar".

Lees verder
14 januari 2015

Grote zorgen over sluiting dagbesteding Wagenstraat

De SP heeft meerdere signalen ontvangen over de voorgenomen sluiting van de dagbesteding Sterhuis aan de Wagenstraat. Deze voorziening van Parnassia wordt met sluiting bedreigd vanaf 1 februari. De cliënten verkeren nog steeds in onzekerheid en weten niet wat er gebeurt met hun dagbesteding. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "Het gaat hier om mensen die vaak door een ernstige gebeurtenis of door een beperking niet kunnen werken en via de dagbesteding toch iets om handen hebben. Nu dit met sluiting wordt bedreigd zorgt dit niet alleen voor grote onrust onder deze mensen, maar wordt de kans op overlast en zwerven op straat groot. Daarom wil de SP dat deze voorziening blijft bestaan".

Lees verder
13 januari 2015

Drie voorstellen voor een betere luchtkwaliteit

Volgens de SP moet meer ingezet worden op openbaar vervoer, betere doorstroming van het verkeer in de stad en meer groen. Fractievoorzitter Bart van Kent: "De luchtkwaliteit moet worden verbeterd om de gezondheid van bewoners en bezoekers en de leefbaarheid van de stad te verbeteren. De SP doet dit niet door automobilisten te pesten of veel geld te pompen in onrealistische voorstellen, maar door het bieden van concrete oplossingen. Zoals het vergroten van het gebruik van het openbaar vervoer door onder andere de prijzen te verlagen. Het verbeteren van de doorstroming van het verkeer en het aanplanten van groen in de stad".

Lees verder
8 januari 2015

Geen nieuwe Polenhotels in Den Haag

De SP wil dat het stadsbestuur stopt met het bouwen van zogenaamde Polenhotels. Dit zijn woningen met weinig voorzieningen speciaal voor mensen uit Midden- en Oost-Europa. Fractievoorzitter Bart van Kent: "Mensen die in Den Haag wonen en werken hebben recht op een menswaardige manier van wonen, verspreid over de stad met dezelfde eisen voor de woning als iedereen. De SP wil geen huisvesting speciaal voor bepaalde bevolkingsgroepen of medewerkers van uitzendbureaus, daarom roepen wij het stadsbestuur op om een streep te zetten door de plannen om 1000 extra woonplekken te bouwen. In Den Haag is behoefte aan extra woningen, niet aan extra woning speciaal voor mensen uit Midden- en Oost-Europa".

Lees verder
19 december 2014

Geen hoogbouw aan de kust

Bij de bespreking van het bestemmingsplan Kijkduin heeft de SP een voorstel ingediend om in een straal van 1 kilometer van de kust geen hoogbouw meer toe te staan. SP-raadslid Aisha Akhiat: "In steeds meer landen worden kusten en kustlijnen beschermd door er geen hoogbouw meer mogelijk te maken. Wat de SP betreft doen we dat ook met onze mooie kustlijn. Hiermee hopen we ook het kleinschalige karakter van Kijkduin te behouden. Het is een fijne, gezinsvriendelijke plek waar ook kleine kinderen en ouderen zich thuis voelen en dat moet zo blijven".

Lees verder
17 december 2014

Grote donatie voedselbankactie Omroep West

De afgelopen weken heeft de SP Tweede Kamerfractie en de afdeling een inzamelingsactie georganiseerd voor de voedselbankactie van Omroep West. Gisteren bracht fractievoorzitter Bart van Kent de opbrengsten van de inzameling naar de omroep. Van Kent: "Als SP hebben we de afgelopen tijd negen volle boodschappentassen en een paar honderd euro opgehaald. We zijn blij dat we hiermee een bijdrage hebben kunnen leveren aan deze belangrijke actie voor de mensen die weinig geld hebben."

Foto: Bart van Kent / Bart van Kent
Lees verder

Pagina's