h
4 december 2014

SP wil een versterking van bewonersorganisaties

De SP wil dat de bewonersorganisaties versterkt worden en dat er meer geld gaat naar de ondersteuning van deze organisaties. SP-raadslid Aisha Akhiat: "De bewonersorganisaties doen goed en nuttig werk in de stad, wat de SP betreft verdienen deze organisaties alle steun. We willen dat ze daarom voldoende geld krijgen om hun activiteiten voort te zetten, bijvoorbeeld door extra geld vrij te maken voor de bewonersorganisaties via de stadsdelen".

Lees verder
4 december 2014

Organiseer zorg in de wijk

Het stadsbestuur laat na om de overhead en de bureaucratie in de zorg aan te pakken, ook wordt de zorg niet dichter bij de inwoners georganiseerd. De SP hekelt deze keuzes van het stadsbestuur. Bart van Kent: "Over twee weken moet de raad instemmen met de zorgplannen van het stadsbestuur op het gebied van zorg. Veel is echter nog onduidelijk, de wethouder heeft een recordaantal nadere uitwerkingen en brieven toegezegd. Ook zijn er nog geen afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars, die verantwoordelijk zijn voor een deel van de zorg. Ook wordt er geen werk gemaakt van buurtzorg, terwijl dit de ambitie van de SP en vele andere raadsfracties is. De manier waarop het stadsbestuur nu de zorgplannen aanpakt is onzorgvuldig".

Lees verder
3 december 2014

Behoud kleinschalig karakter van Kijkduin

De SP wil dat Kijkduin het karakter van een kleinschalige badplaats behoudt. De plannen die het stadsbestuur nu heeft om hoogbouw toe te staan kan de SP dan ook niet ondersteunen. SP-fractievertegenwoordiger Hannie van der Sman: "Het karakter van Kijkduin als familiebadplaats is uniek. Daar past alleen een kleinschalig karakter bij. Daarom zijn we niet voor een forse uitbreiding van het NH-hotel en een forse verhoging van de strandopgang".

Lees verder
1 december 2014

Buurtonderzoek in Ypenburgse Waterwijk

Afgelopen weekend zijn SP'ers van het wijkteam Ypenburg gestart met een buurtonderzoek in de Waterwijk. De SP'ers gingen in gesprek met de bewoners over de verkeersveiligheid, de voorzieningen en het groen in de wijk.

Lees verder
28 november 2014

Invoering participatiewet leidt tot uitsluiting en werkloosheid

De participatiewet die nu ingevoerd wordt in Den Haag is een combinatie van asociale maatregelen die leidt tot uitsluiting van mensen en werkloosheid. De SP heeft daarom niet ingestemd met de invoering hiervan in Den Haag. Zo wordt de sociale werkvoorziening de nek omgedraaid en komen veel jonggehandicapten in de bijstand terecht. Waar PvdA-staatssecretaris Klijnsma dit afbraakbeleid bedacht heeft, voert PvdA-wethouder Baldewsingh het nu uit. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "Door de nieuwe participatiewet verdwijnen duizenden banen waarbij mensen naar vermogen kunnen werken. Daardoor komen heel veel mensen die willen en kunnen werken thuis te zitten en worden zij veroordeeld tot de bijstand. Een slechte ontwikkeling voor de stad en haar inwoners".

Lees verder
26 november 2014

Grote onduidelijkheid over Metropoolregio

De SP heeft opheldering gevraagd over de huidige stand van zaken van de Metropoolregio. Uit een brief van het kabinet blijkt dat men niet kiest voor de opzet van de Metropoolregio die de gemeente Den Haag graag wil. Het kabinet wil dat dit nieuwe orgaan alleen over verkeer en vervoer in de regio gaat, de gemeente Den Haag wilde juist veel meer taken. 

Lees verder
25 november 2014

Opheldering gevraagd over zorgverzekering

De SP heeft opheldering gevraagd aan het stadsbestuur over de tweetal zorgverzekeringen die de gemeente aanbiedt. Bij beide verzekeringen is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten waarmee een deel van het eigen risico vervalt, men moet dan nog 50 euro zelf betalen. In brieven van de gemeente staat echter dat de volledige eigen risico niet betaald hoeft te worden.

Lees verder
24 november 2014

Zuinige SP stort 200.000 euro terug naar gemeente

De SP-fractie in Den Haag stort ruim twee ton aan ongebruikte fractievergoeding terug naar de gemeente. Elke fractie in de gemeenteraad krijgt geld voor het fractiewerk. Daar worden bijvoorbeeld fractie-activiteiten en medewerkers van betaald. Indien een fractie geld overhoudt, is de afspraak dat dit overschot terug gaat naar de gemeente. De SP ontving tussen 2010 en 2014 ruim vier ton en daarvan is nu de helft over. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "De SP is van mening dat zorgvuldig en zuinig omgegaan moet worden met belastinggeld. Daarom hebben we ongeveer de helft overgehouden en storten we dit netjes terug naar de gemeente."

Lees verder
22 november 2014

Goede aanpak van radicalisering door gemeente

De gemeente heeft een goede balans in het aanpakken van radicalisering en preventie tegen radicalisering, vindt SP-raadslid Aisha Akhiat. "Problemen met werk en inkomen zijn vaak een goede voedingsbodem voor radicalisering. Wat de SP betreft wordt dit aangepakt. Ronselaars maken misbruik van kwetsbare jongeren. We zijn blij dat deze lieden aangepakt worden door de gemeente", aldus Akhiat.

Lees verder
20 november 2014

Vragen over komst Decathlon

Onlangs werd bekend dat verschillende ondernemers in de Haagse binnenstad niet zitten te wachten op de komst van een megavestiging van sportketen Decathlon op het Forepark. Zo liet de ondernemingsvereniging Spuimarktcomplex weten te vrezen dat deze vestiging afbreuk doet aan de kracht van de binnenstad. Desondanks vroeg het stadsbestuur toch een ontheffing aan bij de provincie en stelde wethouder Karsten Klein zelfs dat de ondernemers in de binnenstad wel akkoord waren.

Lees verder

Pagina's