h

Buurthuizen en welzijnswerk

SP, CDA en Stadspartij willen nieuwe plek voor wijkgebouw De Kruin

"De SP, CDA en Haagse Stadspartij in de gemeenteraad willen dat er een nieuwe plek komt voor het wijkgebouw De Kruin." Bron: Den Haag FM

Lees verder
4 februari 2014

Wijkvereniging De Kruin verdient alle ruimte

De SP wil dat wijkvereniging De Kruin niet gesloten wordt, voordat een alternatieve locatie gevonden is. De partij heeft afgedwongen dat de wethouder zich gaat inspannen een alternatieve locatie te zoeken. De gemeente wil op de plek waar het wijkcentrum nu gevestigd is, acht kavels grond te koop aanbieden. De vereniging is zeer succesvol en draait volledig op vrijwilligers. Eerder ging SP-kandidaat raadslid Hannie van der Sman op bezoek bij De Kruin: "Het kan niet zo zijn dat een succesvolle wijkvereniging na veertig jaar de nek omgedraaid wordt. Dit stadsbestuur heeft de mond vol over vrijwilligers, laten we dan met z'n alle de vele vrijwilligers in deze stad en de initiatieven vanuit deze mensen koesteren in plaats van tegenwerken".

Lees verder
11 maart 2013

Laat jonge scouts niet in de kou zitten

De SP wil dat de gemeente Den Haag ingrijpt en zorgt voor adequate huisvesting voor scoutingvereniging Brigitta Valentijn. Op dit moment zit de vereniging gehuisvest in wijkcentrum de Lijsterbes. Dit wijkcentrum staat echter op de nominatie om gesloten te worden en de scoutingvereniging lijkt compleet vergeten te zijn. SP-raadslid Bart van Kent: “via ouders heb ik begrepen dat er al weken geen verwarming meer is doordat het gas is afgesloten en dat het een bende is in het pand. Toen ik er vorige week langsging zag ik dat ook de ramen dichtgetimmerd waren met hout. Een totaal bizarre situatie en niemand bij de gemeente lijkt zich te bekommeren om deze vergeten vereniging. Ik wil dat de gemeente snel in overleg gaat en zorgt voor een snelle oplossing van dit probleem"

Lees verder
6 februari 2013

Felicitaties voor Straatpastoraat en Exodus

Vandaag werd bekend dat de subsidie van het Straatpastoraat en Exodus in 2013 blijft bestaan. Hierdoor kunnen beide organisaties in ieder geval in 2013 het nuttige werk in de stad voortzetten. Over de toekomst na 2013 blijven beide organisaties in gesprek met het stadsbestuur. De SP feliciteert beide organisaties met dit mooie resultaat. SP-raadslid Bart van Kent: "Eerder wilde het stadsbestuur beide organisaties nog wegbezuinigen. Slecht voor de stad en haar inwoners, daarom brak de SP een lans voor beide organisaties. We zijn blij dat de wethouder onze suggesties heeft overgenomen en dat beide organisaties blijven bestaan. Felicitaties aan het adres van het Straatpastoraat en Exodus!"

Lees verder
17 april 2012

SP en ROOD feliciteren jongeren Wateringse Veld met overwinning

Op woensdag 18 april krijgen de jongeren in de Haagse wijk Wateringse Veld de beschikking over een mobiel jeugdhonk. SP Den Haag en ROOD, jong in de SP Den Haag feliciteren de bewoners en in het bijzonder de jongeren met dit geweldige resultaat. In 2010 haalde de jongeren uit Wateringse Veld samen met ROOD Den Haag handtekeningen op voor een eigen jeugdhonk. ROOD-contactpersoon Kees Versseput “ruim achthonderd handtekeningen hebben de jongeren in samenwerking met ROOD opgehaald in 2010 en aangeboden aan CDA-wethouder Karsten Klein, daarmee was meteen duidelijk dat de actie op veel steun vanuit de wijk kon rekenen. We zijn blij dat inmiddels geluisterd is naar de inwoners van Wateringse Veld en het jeugdhonk er komt.”

Lees verder
21 februari 2012

Haagse SP opent meldpunt buurthuizen

De Haagse SP opent een meldpunt waar inwoners activiteiten kunnen melden die verloren gaan door de sluiting van de 22 buurthuizen in Den Haag. Karsten Klein, verantwoordelijk CDA-wethouder, heeft gegarandeerd dat geen enkele activiteiten verloren zou gaan door de sluiting van buurthuizen. De SP ontvangt de laatste tijd veel klachten van bezoekers van buurthuizen die gesloten zijn dat er toch activiteiten verdwijnen. Daarom opent de partij een meldpunt waar mensen verdwenen activiteiten kunnen melden. SP-raadslid Bart van Kent: “wijkactiviteiten brengen mensen bijeen en maken de buurt sterker, het mag daarom niet gebeuren dat waardevolle activiteiten verdwijnen en de bezoekers daarvan de dupe worden”.

Lees verder
20 mei 2011

Brede steun van Haagse PvdA aan afbraakbeleid is onvoorstelbaar

Bart van Kent
Geschokt is de Haagse SP over het gemak waarmee de PvdA instemt met de vernietigende afbraakmaatregelen van het VVD-college in Den Haag. Ruim twintig buurthuizen verdwijnen, het welzijnswerk wordt de nek omgedraaid en een derde van de bibliotheken wordt gesloten. "De PvdA-fractie ondersteunt al deze plannen om rechtse VVD-hobbies, zoals het verlagen van de belastingen voor de villabezitters mogelijk te maken. Onvoorstelbaar voor een partij die erop prat gaat sociaal te zijn." aldus SP-raadslid Bart van Kent.

Lees verder
15 mei 2011

Openlucht buurthuis op Spuiplein

Workshop tango op Spuiplein

Op zaterdag 14 mei werd het Spuiplein door verschillende welzijnsorganisaties en de SP omgetoverd in een openlucht buurthuis. De SP vindt de bezuinigen op het welzijnswerk een onverantwoordelijke afbraak van de samenhang van wijken. Door een manifestatie op het Spuiplein te organiseren heeft de SP samen met de welzijnsorganisaties laten zien wat er verloren zal gaan als de bezuinigingen doorgaan. SP-raadslid Bart van Kent zou deze activiteiten niet willen verliezen. “De activiteiten in de wijken zorgen voor meer samenhang, betrokkenheid en leefbaarheid. Maar daar moeten ze wel de ruimte voor krijgen, een buurthuis om het in te organiseren en de professionele ondersteuning om het goed uit te voeren. Met de plannen van dit college wordt de botte bijl in deze activiteiten gezet.”

Lees verder
11 mei 2011

“Geef ons de ruimte”

Ruimte voor onze Buurt
De sprekers in het wijkcentrum ’t Lindenkwadrant vroegen de gemeentraadsleden om ruimte voor de organisaties in de buurthuizen. Niet alleen een fysieke ruimte om activiteiten te organiseren, maar ook de structurele ruimte als professionele ondersteuning. “Geef ons de ruimte zodat we door kunnen gaan met de activiteiten. Met deze bezuinigingen knijpt de gemeente de organisatie af.”, aldus één van de aanwezigen van de vierde inspreekavond over de welzijnsnota door de gemeente georganiseerd.

Lees verder
6 mei 2011

14 mei: Manifestatie Buurthuizen en Welzijnswerk "Ruimte voor onze buurt"

Op 14 mei organiseert de SP een manifestatie om het welzijnswerk en de buurthuizen in de buurten te redden. De SP doopt vanaf 11.00 uur het Spuiplein voor één dag om tot een groot openlucht buurthuis. De SP wil dat er in de toekomst letterlijk en figuurlijk ruimte blijft voor de verschillende organisaties, buurtbewoners en vrijwilligers om hun buurt leefbaar te houden. SP gemeenteraadslid Bart van Kent vreest voor de toekomst van de buurten. “Alle activiteiten die nu plaatsvinden in de buurthuizen zorgen ervoor dat de bewoners van een wijk samen leven. In de buurthuizen komen verschillende culturen samen, vrouwen helpen samen elkaar bijvoorbeeld met taal en jongeren hebben een plek om samen te komen. Met deze bezuinigingen maakt dit college van een samenleving een apart-leving.” De SP roept alle buurthuizen, organisaties en bewoners op om naar het Spuiplein te komen en te laten zien wat er na de bezuinigingen gaat verdwijnen of op straat komt te staan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier