h
1 december 2014

Buurtonderzoek in Ypenburgse Waterwijk

Afgelopen weekend zijn SP'ers van het wijkteam Ypenburg gestart met een buurtonderzoek in de Waterwijk. De SP'ers gingen in gesprek met de bewoners over de verkeersveiligheid, de voorzieningen en het groen in de wijk.

Lees verder
28 november 2014

Invoering participatiewet leidt tot uitsluiting en werkloosheid

De participatiewet die nu ingevoerd wordt in Den Haag is een combinatie van asociale maatregelen die leidt tot uitsluiting van mensen en werkloosheid. De SP heeft daarom niet ingestemd met de invoering hiervan in Den Haag. Zo wordt de sociale werkvoorziening de nek omgedraaid en komen veel jonggehandicapten in de bijstand terecht. Waar PvdA-staatssecretaris Klijnsma dit afbraakbeleid bedacht heeft, voert PvdA-wethouder Baldewsingh het nu uit. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "Door de nieuwe participatiewet verdwijnen duizenden banen waarbij mensen naar vermogen kunnen werken. Daardoor komen heel veel mensen die willen en kunnen werken thuis te zitten en worden zij veroordeeld tot de bijstand. Een slechte ontwikkeling voor de stad en haar inwoners".

Lees verder
26 november 2014

Grote onduidelijkheid over Metropoolregio

De SP heeft opheldering gevraagd over de huidige stand van zaken van de Metropoolregio. Uit een brief van het kabinet blijkt dat men niet kiest voor de opzet van de Metropoolregio die de gemeente Den Haag graag wil. Het kabinet wil dat dit nieuwe orgaan alleen over verkeer en vervoer in de regio gaat, de gemeente Den Haag wilde juist veel meer taken. 

Lees verder
25 november 2014

Opheldering gevraagd over zorgverzekering

De SP heeft opheldering gevraagd aan het stadsbestuur over de tweetal zorgverzekeringen die de gemeente aanbiedt. Bij beide verzekeringen is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten waarmee een deel van het eigen risico vervalt, men moet dan nog 50 euro zelf betalen. In brieven van de gemeente staat echter dat de volledige eigen risico niet betaald hoeft te worden.

Lees verder
24 november 2014

Zuinige SP stort 200.000 euro terug naar gemeente

De SP-fractie in Den Haag stort ruim twee ton aan ongebruikte fractievergoeding terug naar de gemeente. Elke fractie in de gemeenteraad krijgt geld voor het fractiewerk. Daar worden bijvoorbeeld fractie-activiteiten en medewerkers van betaald. Indien een fractie geld overhoudt, is de afspraak dat dit overschot terug gaat naar de gemeente. De SP ontving tussen 2010 en 2014 ruim vier ton en daarvan is nu de helft over. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "De SP is van mening dat zorgvuldig en zuinig omgegaan moet worden met belastinggeld. Daarom hebben we ongeveer de helft overgehouden en storten we dit netjes terug naar de gemeente."

Lees verder
22 november 2014

Goede aanpak van radicalisering door gemeente

De gemeente heeft een goede balans in het aanpakken van radicalisering en preventie tegen radicalisering, vindt SP-raadslid Aisha Akhiat. "Problemen met werk en inkomen zijn vaak een goede voedingsbodem voor radicalisering. Wat de SP betreft wordt dit aangepakt. Ronselaars maken misbruik van kwetsbare jongeren. We zijn blij dat deze lieden aangepakt worden door de gemeente", aldus Akhiat.

Lees verder
20 november 2014

Vragen over komst Decathlon

Onlangs werd bekend dat verschillende ondernemers in de Haagse binnenstad niet zitten te wachten op de komst van een megavestiging van sportketen Decathlon op het Forepark. Zo liet de ondernemingsvereniging Spuimarktcomplex weten te vrezen dat deze vestiging afbreuk doet aan de kracht van de binnenstad. Desondanks vroeg het stadsbestuur toch een ontheffing aan bij de provincie en stelde wethouder Karsten Klein zelfs dat de ondernemers in de binnenstad wel akkoord waren.

Lees verder
13 november 2014

Eindelijk onderdak voor vluchtelingen

De SP is blij dat het stadsbestuur werk maakt van onderdak voor vluchtelingen zonder papieren. Zij krijgen nu de mogelijkheid om te douchen, te slapen en te eten: het zogenaamde bad, bed en brood. Onlangs oordeelde het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa dat vreemdelingen niet op straat mogen slapen. SP-raadslid Aisha Akhiat: "We zijn blij dat de gemeente Den Haag haar verantwoordelijkheid neemt, waar het Rijk onder leiding van staatssecretaris Teeven dat nalaat. Door verantwoordelijkheid te nemen voor deze kwetsbare mensen, maakt Den Haag haar motto 'stad van vrede en recht' waar".

Lees verder
13 november 2014

Begroting 2015 nog weinig concreet

De eerste begroting van het nieuwe stadsbestuur is op veel punten vaag en heeft veel risico's. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "Veel zaken op het gebied van armoedebestrijding, duurzaamheid en zorg zijn nog niet uitgewerkt in deze begroting. Daarnaast zijn de risico's nog steeds groot. Deze week werd nog bekend dat er een tekort van 51 miljoen dreigt op het geld voor de bijstand. Ondanks de risico's gaat het stadsbestuur door met dure prestigeprojecten, zoals het Spuiforum 2.0. De SP kiest ervoor om deze prestige te schrappen en geld te investeren in zorg en armoedebestrijding".

Lees verder
12 november 2014

Verminder externe inhuur gemeente Den Haag

De SP roept het gemeentebestuur op om de externe inhuur te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat 16,9% van de totale loonsom uitgegeven wordt aan externe inhuur. SP-raadslid Aisha Akhiat: "In 2011 gaf de gemeente nog maar 11% van de totale loonsom uit aanexterne inhuur, inmiddels is dit al fors gestegen tot 16,9% en in de begroting geeft het gemeentebestuur aan het komende jaar alleen nog maar meer in te huren. Wij roepen het college op om een actieplan op te stellen om in twee jaar tijd naar 10% externe inhuur toe te werken. Bij de ministeries geldt al veel langer een maximum van 10% en hier werkt dit prima".

Lees verder

Pagina's