h
5 november 2014

Huidig plan Spuiforum ontbeert draagvlak

Bij het tweede debat over het Spuiforum vanavond roept de SP op om met een nieuw plan te komen voor het Spuikwartier. Uit een onderzoek van EenVandaag, mede uitgevoerd namens Omroep West, blijkt dat het nieuwe Spuiforumplan van HSP-wethouder Wijsmuller niet op draagvlak in de stad kan rekenen. Meer dan zestig procent van de inwoners van Den Haag geeft aan liever renovatie van de bestaande zalen te zien, dan de plannen van het stadsbestuur. SP-raadslid Aisha Akhiat: "Uit het onderzoek wordt duidelijk dat een groot deel van de Haagse inwoners deze plannen naar de prullenbak verwijst. Hiermee is duidelijk dat het gehoopte draagvlak in de stad ontbreekt. Wel is er draagvlak voor een beperkter plan, waarin alleen de zalen worden gerenoveerd. Dit plan oppert de SP al jaren en mag nu weleens uitgewerkt worden".

Lees verder
4 november 2014

Misstanden zorgaanbieder WZH onacceptabel

De SP heeft opheldering gevraagd aan het Haagse stadsbestuur over de misstanden bij zorgaanbieder WZH. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "De misstanden die aan de orde komen in het AD-artikel zijn onacceptabel. Zo is de leefbaarheid en de veiligheid van de bewoners ernstig in het gedrang. De SP wil dat de wethouder gaat optreden". In een artikel vandaag in het AD worden verschillende misstanden aan de kaak gesteld, zo zouden shifts van verzorgend personeel niet aansluiten, worden medicijnen alleen klaar gezet en niet toegediend bij cliënten en is er te weinig toezicht.

Lees verder
29 oktober 2014

Extra onderzoek naar renovatievariant Spuikwartier

De SP wil dat het gemeentebestuur een extra onderzoek start naar de renovatie van de bestaande gebouwen aan het Spuiplein als alternatief voor het Spuiforum 2.0. Dit voorstel zal de partij doen bij de eerste vergadering van de gemeenteraad over het Spuikwartierplan met wethouder Wijsmuller. SP-raadslid Aisha Akhiat: "De SP is altijd voorstander geweest van de eenvoudige renovatievariant zonder het Koninklijk Conservatorium naar het centrum te halen. Wij willen dat het gemeentebestuur deze renovatie ook onderzoekt en de kosten op een rijtje zet, zodat we een goede afweging kunnen maken tussen de verschillende plannen".

Lees verder
28 oktober 2014

Ypenburg zegt nee tegen Spuiforum

In het winkelcentrum van Ypenburg deelde de SP flyers uit tegen het Spuiforum. In de gesprekken met voorbijgangers bleek dat veel mensen niet op de hoogte waren van de nieuwe plannen van het gemeentebestuur om alsnog voor ruim 186 miljoen een Spuiforum 2.0 te bouwen. De SP riep de mensen op om zich te laten horen in de aanloop naar de raadsvergadering van 6 november over dit onderwerp. 

Lees verder
18 oktober 2014

Politieke avond over het Spuiforum

Het nieuwe stadsbestuur heeft besloten om tóch een Spuiforum te bouwen in het centrum van Den Haag. Dit keer is het forum niet gepland op het Spuiplein, maar áán het Spuiplein. Het feit dat het Spuiforum nu op een andere plek terecht komt, betekent echter niet dat het plan van de baan is. In tegendeel: de onrealistische eisen die eerder golden voor het Spuiforum wil het stadsbestuur niet bijstellen. Mede daarom wordt het project niet goedkoper, zoals wethouder Wijsmuller onlangs nog beloofde. In tegendeel: het wordt zelfs duurder. In plaats van 181 miljoen wordt er nu een slordige 190 miljoen aan belastinggeld voor het project uitgetrokken.

Lees verder
17 oktober 2014

Geen steun voor bezuinigingen jeugdzorg

De SP heeft gisteravond niet ingestemd met de nieuwe jeugdzorgplannen van de gemeente Den Haag. De partij vreest dat de bezuinigingen ten koste gaan van goede jeugdzorg. Wel werd op aandringen van de partij geregeld dat de jeugdzorg in Den Haag wordt uitgevoerd zonder winstoogmerk en dat het ministerssalaris als maximum wordt gehanteerd voor bestuurders van jeugdzorginstellingen.

Lees verder
17 oktober 2014

Teleurstelling om sluiting De Vloek

De SP is teleurgesteld dat de gemeenteraad in meerderheid heeft besloten om De Vloek te slopen. Een voorstel dat opriep om De Vloek niet te ontruimen, behaalde geen meerderheid. De SP steunde dit voorstel wel. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "In de haven op Scheveningen staat op dit moment veel leeg. Ontruiming van De Vloek is daarom onzinnig en zonde. Hiermee wordt een goed draaiende broedplaats de nek omgedraaid. We vinden het teleurstellend dat het voorstel om de ontruiming te voorkomen geen meerderheid behaalde, zelfs de Haagse Stadspartij steunde dit voorstel niet".

Lees verder
14 oktober 2014

Straatvegers krijgen loon

Het SP-voorstel om de vierhonderd straatvegers die de stad schoonmaken een volwaardig salaris te geven is door PvdA wethouder Baldewsingh overgenomen. Vorige week reageerde de wethouder positief op dit voorstel en kondigde hij aan dat hij ervoor gaat zorgen dat de straatvegers loon gaan krijgen of doorstromen naar een betaalde baan. Op dit moment moeten de straatvegers nog aan de slag met behoud van hun bijstandsuitkering. "Dit is goed nieuws voor deze grote groep mensen die belangrijk werk voor de stad doen, maar nooit loon naar werken kreeg. Hiermee schept het stadsbestuur ook extra werkgelegenheid en dat is in deze tijd broodnodig. We zijn daarom blij dat het stadsbestuur ons voorstel eindelijk omarmt", aldus SP-fractievoorzitter Bart van Kent.

Lees verder
13 oktober 2014

Leden kiezen nieuw afdelingsbestuur

De leden hebben een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Hanne Drost zal de komende twee jaar het bestuur van de Haagse SP-afdeling aansturen. Verder wordt het bestuur aangevuld met oud en nieuw talent. Voorzitter Hanne Drost: "De komende tijd wordt een belangrijke tijd voor Den Haag en haar inwoners. De gemeente krijgt extra taken op gebied van zorg, zonder dat hiervoor voldoende geld wordt uitgetrokken. En het stadsbestuur blijft kiezen voor prestigeprojecten, zoals het Spuiforum 2.0. Een sterke SP die een sociaal alternatief schetst is daarom van groot belang. Met dit bestuur gaan we hiervoor vol aan de bak".

Lees verder
12 oktober 2014

Megalomaan Spuiforum werd weggestemd, maar komt het er toch?

Het nieuwe stadsbestuur heeft besloten om toch een Spuiforum te bouwen in het centrum van Den Haag. Dit keer is het forum niet gepland op het Spuiplein, maar áán het Spuiplein. Volgens wethouder Joris Wijsmuller is dit zo’n fundamenteel verschil dat hij kan claimen dat ‘het Spuiforum’ echt niet doorgaat, zoals zijn Haagse Stadspartij had beloofd.

Lees verder

Pagina's