h
12 oktober 2014

Megalomaan Spuiforum werd weggestemd, maar komt het er toch?

Het nieuwe stadsbestuur heeft besloten om toch een Spuiforum te bouwen in het centrum van Den Haag. Dit keer is het forum niet gepland op het Spuiplein, maar áán het Spuiplein. Volgens wethouder Joris Wijsmuller is dit zo’n fundamenteel verschil dat hij kan claimen dat ‘het Spuiforum’ echt niet doorgaat, zoals zijn Haagse Stadspartij had beloofd.

Lees verder
3 oktober 2014

Stadsbestuur wil peperduur Spuiforum alsnog bouwen

Het stadsbestuur kiest alsnog voor het Spuiforum, zo blijkt uit de plannen die vandaag zijn gepresenteerd door HSP-wethouder Joris Wijsmuller. SP-raadslid Aisha Akhiat: "Door minimaal 190 miljoen uit te trekken voor dit prestigeproject terwijl het geld hard nodig is voor bijvoorbeeld goede jeugdzorg neemt dit college een onverantwoord besluit. Daarbij heeft de Haagse Stadspartij met Wijsmuller voorop in de verkiezingsperiode keihard campagne gevoerd tegen het Spuiforum. De verkiezingsuitslag maakte duidelijk dat de stad geen megaproject van ruim € 181 miljoen wil. Maar nu Wijsmuller wethouder is, vindt hij het ineens een goed plan om zelfs 190 miljoen voor het Spuiforum uit te trekken. Daarmee zadelt hij de stad op met een zware financiële last, draait hij zijn kiezers een rad voor ogen en bewijst hij het vertrouwen in de politiek geen dienst.”

Lees verder
30 september 2014

Begroting 2015: Spuiforum en onzekerheid

De begroting voor komend jaar bevat veel onzekerheden volgens SP-fractievoorzitter Bart van Kent. "De gemeente krijgt veel extra taken op het gebied van zorg, zonder dat hier voldoende geld bij geleverd wordt. Het stadsbestuur wil nu meer doen met minder geld, hoe ze dit precies gaan doen is nog niet duidelijk. Ook de gemeentelijke Rekenkamer kraakte laatst deze onduidelijke ambitie. Aan de andere kant wil het stadsbestuur het miljoenen kostende project Spuiforum 2.0 doorzetten. De SP maakt andere keuzes: geld naar zorg en inwoners, in plaats van een paleis", aldus Van Kent. De laatste jaren is er al veel bezuinigd door het vorige college op cultuur, welzijn en zorg in de wijken. De SP is blij dat deze bezuinigingen nu voor een groot deel stopgezet worden. Van Kent: "Het is nu tijd om de stad weer op te bouwen".

Lees verder
30 september 2014

Behoud de Schoenmakersvakschool

De SP is voor het behoud van de Schoenmakersvakschool in het Zeeheldenkwartier. Dit beeldbepalende gebouw wordt als het aan de huidige eigenaar ligt gesloopt, omdat de eigenaar hier woningen wil bouwen. Als het aan de SP ligt wordt het pand behouden en worden de woningen in het huidige pand gerealiseerd. Nu blijkt echter dat de woningen, die nog niet zijn gebouwd, al te koop worden aangeboden op Funda.nl. SP-raadslid Aisha Akhiat: "Het stadsbestuur zou nog een brief sturen naar de gemeenteraad over de sloop van de school en de bouw van de nieuwe woningen. Hiervoor moet namelijk nog een vergunning verleend worden en hierover moet de raad geïnformeerd worden. Nu blijkt echter dat de woningen al te koop worden aangeboden. Een vreemde gang van zaken".

Lees verder
20 september 2014

Metropoolregio: een nieuwe ondemocratisch bestuurslaag

De SP heeft niet ingestemd met de manier waarop de Metropoolregio vorm krijgt. De democratische inbreng vanuit de gemeenteraad is volgens de SP niet voldoende geborgd. De Metropoolregio is een samenwerkingsverband tussen Den Haag, Rotterdam en 22 andere gemeenten in de regio. Deze nieuwe bestuurslaag gaat bijvoorbeeld besluiten nemen over het openbaar vervoer. SP-raadslid Aisha Akhiat maakt zich zorgen: "Hiermee geeft Den Haag veel zeggenschap weg aan dit nieuwe bestuursorgaan. Straks nemen bijvoorbeeld 24 gemeenten in de Metropoolregio de besluiten over het aantal buslijnen in Den Haag. De SP wil dat de zeggenschap blijft liggen bij de democratisch gekozen organen, zoals de gemeenteraad".

Lees verder
16 september 2014

Niet bouwen voor leegstand op Scheveningen

De SP roept het stadsbestuur op om De Vloek te laten zitten en nu geen nieuw zeilcentrum te bouwen. Op dit moment staan veel kantoren en loodsen in Den Haag en op Scheveningen leeg. Wat de SP betreft wordt eerst gekeken naar de bestaande leegstand, voordat het initiatief De Vloek moet wijken. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "De Vloek is al ruim twaalf jaar een goedlopend cultureel initiatief aan de haven op Scheveningen. Dit initiatief draait al jaren zonder overheidssubsidie en wat ons betreft wordt dit niet zomaar de nek omgedraaid voor een zeilcentrum waarvan de noodzaak nog niet is aangetoond".

Lees verder
15 september 2014

Stoppen met Spuiforum 2.0

De SP roept het stadsbestuur op te stoppen met het Spuiforum 2.0. Onlangs heeft wethouder Wijsmuller, verantwoordelijk voor het nieuwe Spuiforumplan, een marktconsultatie georganiseerd. Bij dit marktonderzoek mochten bedrijven en organisatie reageren op het nog vage plan van het nieuwe stadsbestuur. Hieruit bleek dat het nieuwe plan niet of nauwelijks goedkoper wordt dan 181 miljoen euro, er nog veel risico's zijn en dat hergebruik van de bestaande zalen niet voor de hand ligt.

Lees verder
9 september 2014

Opheldering gevraagd over privacy inwoners

De SP heeft opheldering gevraagd over de privacy van de inwoners van Den Haag. De komende tijd wordt de gemeente voor steeds meer taken verantwoordelijk op bijvoorbeeld het gebied van zorg. Het NRC Handelsblad meldde onlangs dat gemeenten niet goed voorbereid zijn om daarbij de privacy voldoende te beschermen. SP-raadslid Aisha Akhiat: "Bij alle nieuwe taken op het gebied van zorg moeten ambtenaren en zorgverleners nauw samenwerken. Dit is goed, maar de privacy van onze inwoners moet gewaarborgd zijn. Onlangs bleek nog uit een onderzoek van de Haagse rekenkamer dat er lekken in het systeem zaten. Wat de SP betreft moet dit snel beter."

Lees verder
4 september 2014

Zorgen om wachtlijsten Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

De SP heeft meerdere signalen ontvangen over een lange wachttijd bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het zou zelfs voorkomen dat meldingen niet altijd afgehandeld worden. Op basis van deze meldingen heeft de SP opheldering gevraagd aan het stadsbestuur.

Lees verder
4 september 2014

Heropen buurtbibliotheek Spoorwijk

De SP heeft vandaag opgeroepen de buurtbibliotheek Spoorwijk te heropenen. De partij kreeg steun van GroenLinks, PvdA en Haagse Stadspartij. Hiermee lijkt zich een meerderheid af te tekenen die voorstander is van de heropening van deze bibliotheek. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "Het vorige college heeft onder leiding van D66 zes buurtbibliotheken gesloten. Nu blijkt uit de cijfers dat het aantal leden en uitleningen van boeken zijn gekelderd. Juist in wijken als de Schilderswijk en Spoorwijk had de buurtbibliotheek een belangrijke functie. We zijn daarom blij dat deze in de Schilderswijk weer wordt heropend, maar wat ons betreft gaat de buurtbibliotheek ook weer open in Spoorwijk."

Lees verder

Pagina's