h
29 januari 2014

Onderzoek naar Haagse ergernissen

De SP is gestart met een onderzoek naar de grootste Haagse ergernissen. De partij heeft afgelopen weekend aan het winkelend publiek gevraagd waaraan zij zich het meeste ergeren. Vaak worden de teveel en slecht gestalde fietsen in bijvoorbeeld de Grote Marktstraat genoemd. Op deze plek is behoefte aan meer en ruimere fietsenstallingen. Ook ergeren veel mensen zich aan het asociale gedrag op straat en in het verkeer. 
 
 

De fietsen die niet in de fietsenstalling gestald kunnen worden

Lees verder
28 januari 2014

Stop gemeentelijke promotour cultuurpaleis

De tour om mensen ervan te overtuigen dat het ruim 240 miljoen kostende cultuurpaleis een goed plan is, moet onmiddellijk worden gestopt. SP-lijstrekker Bart van Kent: “Het is onbehoorlijk maar vooral gênant, om in verkiezingstijd op kosten van de Haagse belastingbetaler een campagne te gaan voeren vóór het cultuurpaleis. Campagne voeren doe je met je eigen portemonnee en niet met die van de gemeente. En draagvlak voor het paleis is er nooit geweest: bijna 80% van de inwoners is tegenstander.” De SP heeft daarom wethouder de Jong (D66) grote oren aangeboden tijdens de bijeenkomst op 28 januari in theater de Regentes, omdat zij naar de overgrote meerderheid van de stad moet luisteren en de stekker uit dit peperdure prestigeproject moet trekken. Ook heeft de SP via schriftelijke vragen het college gevraagd onmiddellijk te stoppen met deze gênante promotour.Bart van Kent biedt de wethouder een paar extra grote oren aan

Lees verder
23 januari 2014

Den Haag niet klaar voor werknemers uit Midden- en Oost-Europa

De SP stelt dat de gemeente Den Haag haar huis nog niet op orde heeft voor het ontvangen van nog meer arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. SP-lijsttrekker Bart van Kent: “de SP is tegen het ongecontroleerd open zetten van de grenzen. Nu het VVD en PvdA-kabinet heeft besloten de grenzen toch open te stellen, moet de gemeente maatregelen nemen om de toestroom van nieuwe arbeidsmigranten in goede banen te leiden.” De SP stelde daarom voor om concrete maatregelen te nemen om de huisvesting en de inburgering van deze werknemers goed te regelen.

Lees verder
23 januari 2014

Veiligheid en parkeren belangrijke thema's in Ypenburg

Veiligheid en parkeren blijken de inwoners van de wijk Ypenburg bezig te houden. Dit bleek tijdens een bewonersavond georganiseerd door de SP en het SP-wijkteam op woensdagavond 22 januari. Het overleg stond onder leiding van contactpersoon van het wijkteam en kandidaat-raadslid Bas van Woesik. "Veel bewoners maken zich zorgen over parkeren en onveilige tramovergangen. Wat de bewoners betreft mag de wijkagent bijvoorbeeld wel zichtbaarder in de wijk aanwezig zijn. Ook maken veel mensen zich zorgen over een tekort aan parkeerplaatsen", aldus Van Woesik.

Lees verder
23 januari 2014

Zweefbrug eindelijk exit

De SP is blij dat het stadsbestuur eindelijk tot inkeer is gekomen en de zweefbrug op Scheveningen heeft geschrapt. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "felicitaties naar de vele inwoners, bewonersorganisaties en belangenorganisaties die zich tegen dit monster op Scheveningen hebben verzet. Met het oog op de naderende verkiezingen heeft het stadsbestuur besloten toch eens naar de inwoners te luisteren. Wat de SP betreft is dit pas het begin, en schrappen we ook het Spuiforum en de Sportcampus in het Zuiderpark. Het wordt tijd voor een stadsbestuur wat gedurende de hele periode luistert naar de inwoners en niet alleen de drie maanden voor de raadsverkiezingen".

Lees verder
22 januari 2014

Onderzoek naar ontslagen in de zorg

De SP start een landelijk onderzoek naar de ontslagen in de zorg. De partij krijgt in Den Haag en in de rest van het land veel meldingen over ontslagen in de zorg. Reden voor SP-Kamerlid Renske Leijten om een onderzoek te starten naar deze meldingen. Kandidaat-raadslid voor de SP, Hanne Drost: "In Den Haag worden door de bezuinigingen veel verzorgingshuizen bedreigd met sluiting. Dit is niet alleen funest voor de bewoners van deze verzorgingshuizen, maar ook voor het personeel dat soms de keuze krijgt voor het inleveren van salaris of ontslag. De SP roept daarom iedereen die werkzaam is in de zorg, de enquête in te vullen".

Lees verder
21 januari 2014

Exit mogelijk voor Zweefbrug

De SP constateert dat de aanbesteding voor de oeververbinding op Scheveningen, de voorgestelde zweefbrug, niet zo had mogen plaatsvinden. De partij stelt daarom voor om de twee partijen die hebben ingeschreven om de oeververbinding te bedanken en de zweefbrug te schrappen. SP-fractievoorzitter: "In de aanbesteding werd gevraagd om minimaal drie bedrijven. Uiteindelijk hebben er zich maar twee ingeschreven. Dit klopt dus niet. Daarnaast zijn de kosten van 6,5 miljoen te hoog. De SP stelt daarom voor om de twee bedrijven 40.000 euro tegemoetkoming te geven, waar ze wettelijk recht op hebben, en de hele zweefbrug te schrappen. De zweefbrug kan dus exit. Dit bespaart de gemeente namelijk 6,5 miljoen, een hoop risico's en verdere verpesting van Scheveningen".

Lees verder
20 januari 2014

Bewonersavond Ypenburg 22 januari

Op woensdag 22 januari organiseert het SP-wijkteam Ypenburg een bewonersavond. De avond start om 19.30 in het Piet Vink Centrum aan de Plesmanlaan 217. 

Lees verder
16 januari 2014

Extra aandacht voor kiosken en ondernemers

Tijdens de bespreking in de gemeenteraad over ambulante handel heeft de SP extra aandacht gevraagd voor de kleine ondernemers en de vele kiosken in de stad. De partij is verheugd dat na aandringen de wethouder de punten van de SP gaat overnemen. Ook is de partij blij dat het onderwerp nu eindelijk gedegen op de agenda staat en besproken wordt in de gemeenteraad. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "In het verleden zijn veel incidenten geweest, bijvoorbeeld met de kiosk op het Plein, snackbar De Sport in het Zuiderpark, de bloemenkiosk en stroopwafelkraam in de Grote Marktstraat en lunchroom Otten aan de Haagse Markt. In alle gevallen hadden ondernemers last van de gemeente en waren de regels niet helder. We zijn daarom blij dat er nu heldere regels en richtlijnen worden afgesproken voor ambulante handel in overleg met de sector. De SP is van mening dat de gemeente deze ondernemers niet moet dwarsbomen".

Lees verder

Pagina's