h
25 april 2014

Van der Sman geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger

In de raadsvergadering van 24 april is Hannie van der Sman geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger van de SP. Daardoor mag ze deelnemen in de commissievergaderingen van de gemeenteraad en daar het woord voeren. Op deze wijze ondersteunt ze de fractie.

Lees verder
23 april 2014

Advies formateur teleurstellend voor stad

De SP vindt dit advies van formateur De Bruijn teleurstellend. De formateur stelt voor om een stadsbestuur te formeren met de Spuiforumcoalitie van D66, VVD, PvdA en CDA aangevuld met de Haagse Stadspartij. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "Met dit advies is de SP voorlopig buitenspel gezet. Dit is jammer en slecht nieuws voor de stad. We hadden graag bijgedragen aan het socialer maken van de stad. We hebben een aantal goede voorstellen op het gebied van menswaardige zorg, het aan het werk helpen van mensen en het ondersteunen van het midden- en kleinbedrijf. Doordat de formateur kiest voor de zittende collegepartijen, aangevuld met een nieuwe partij, vrezen wij voortzetting van de oude politiek waar juist mee is afgerekend deze verkiezingen".

Lees verder
9 april 2014

Sluiting van de verzorgingshuizen? Ik dacht het niet!

Het kabinet is van plan om 800 van de 1300 verzorgingshuizen te sluiten. Ook in Den Haag worden meerdere verzorgingshuizen bedreigt met sluiting. Zo zijn onlangs de huizen Loevestein en Zuiderpark gesloten. De SP is een actie begonnen tegen de sluiting en roept iedereen om zich bij dit verzet aan te sluiten. Dit kan door hier de petitie te tekenen. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "De SP wil dat ouderen keuzevrijheid houden. Op je oude dag moet je thuis kunnen wonen mét goede thuiszorg óf de mogelijkheid houden om te kiezen voor de geborgenheid van een verzorgingshuis. Ook willen we voorkomen dat zorgmedewerkers hun baan verliezen, zij zijn immers hard nodig voor goede en menswaardige zorg."

Lees verder
27 maart 2014

Felicitaties voor SP-raadsleden Akhiat en Van Kent

Vandaag is Aisha Akhiat namens de SP geïnstalleerd als nieuw raadslid in Den Haag. Ook Bart van Kent, al raadslid vanaf maart 2010, is opnieuw geïnstalleerd. Bij de verkiezingen op 19 maart behaalde de SP twee zetels. Van Kent is vanaf vandaag fractievoorzitter.

Lees verder
26 maart 2014

Verbazing over verkoop monumentale panden

Met verbazing heeft de SP vernomen dat woningbouwcorporatie Vestia een aantal monumentale panden in het Centrum en de Archipelbuurt heeft verkocht. Het gaat hier bijvoorbeeld om de monumentale panden aan de Prinsegracht en op de Grote Markt in Den Haag. De SP heeft inmiddels vragen gesteld aan het stadsbestuur. De partij is benieuwd hoe de gemeente is betrokken door Vestia bij de verkoop en hoe de verkoop zich verhoudt met de in het verleden gegeven financiële steun aan de corporatie.

Lees verder
21 maart 2014

Nog steeds vraagtekens in dossier aardwarmte

Op herhaaldelijk verzoek van de SP werd weer gesproken over de problemen rondom aardwarmte en warmtepompen in de stad. In verschillende wijken kampen mensen met problemen, doordat de warmtepomp vaak in storing is of niet naar behoren functioneert. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "De bewoners worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd, omdat niet duidelijk is wie probleemeigenaar van de warmtepomp is. Daarnaast speelt mee dat mensen geen keuzevrijheid hebben, men zit vast aan de warmtepomp omdat een gasaansluiting in deze nieuwbouwwijken ontbreekt. De wethouder geeft nu aan dat de woningbouwcorporatie verantwoordelijk is. Dit is goed nieuws, maar dan moeten de corporaties ook hun verantwoordelijkheid nemen en dus aan de slag met het oplossen van de problemen".

Lees verder
20 maart 2014

SP-stemmers bedankt!

De SP dankt alle stemmers en de vele vrijwilligers die de afgelopen weken in touw zijn geweest voor de campagne. "Mijn dank gaat uit naar alle SP-stemmers. Mijn grote waardering wil ik uitspreken voor de tientallen vrijwilligers van de SP die de afgelopen weken actief waren voor de campagne. Ten opzichte van 2010 hebben we meer vertrouwen vanuit de stad gekregen. Helaas net te weinig voor een derde zetel, maar de stijgende lijn is ingezet" aldus SP-lijstrekker Bart van Kent die reageert op de verkiezingsuitslag.

Lees verder
19 maart 2014

Stem SP voor een 100% sociaal Den Haag

Morgen kan er gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van Den Haag. Voor een sociaal Den Haag is het belangrijk dat de SP groot wordt. De komende jaren wordt de gemeente steeds meer verantwoordelijk voor zaken op het gebied van zorg. Een grote SP kan afdwingen dat daarbij gekozen wordt voor mensen, in plaats van marktwerking en bezuinigingen. Ook kiest de SP duidelijk voor de inwoners, door meer voorzieningen op wijk- en buurtniveau te organiseren. We schrappen de dure megaprojecten, zoals het Spuiforum. Stem daarom op 19 maart SP voor een 100% sociaal Den Haag!

Lees verder
18 maart 2014

Gouden sloopkogel voor wethouder Norder

Vrijdag 14 maart overhandigde ROOD Den Haag een gouden sloopkogel aan PvdA-wethouder Marnix Norder. De wethouder wil de twee theaters die op het spuiplein staan, samen met het spuiplein slopen, om vervolgens het Spuiforum te bouwen. ROOD-contactpersoon en kandidaat raadslid Andreas Kort: “Ruim 80% van Den Haag is tegen de bouw van het nieuwe Spuiforum, toch weigert wethouder Norder om naar de inwoners te luisteren." Volgens de SP-jongeren verdient de wethouder daarom de titel: "Wethouder Stadsvernieling."

Lees verder
18 maart 2014

Positieve woorden van MKB Den Haag

Afgelopen zondag gaf Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland, aan dat de SP een partij is met een duidelijke en goede visie op het midden- en kleinbedrijf (MKB). Uit een persbericht van vandaag van MKB Den Haag blijkt ook dat de lokale ondernemersclub graag zaken doet met de SP.

Lees verder

Pagina's