h
27 mei 2014

Akhiat loopt voor Syrië

SP-raadslid Aisha Akhiat doet mee aan de Nacht van de Vluchteling. In de nacht van 29 op 30 mei loopt ze de tocht van veertig kilometer van Rotterdam naar Den Haag om hiermee geld op te halen voor de vluchtelingen in Syrië. Akhiat loopt mee in het SP-team onder leiding van Kamerlid Sharon Gesthuizen. Via deze pagina kan Aisha gesponsord worden.

Lees verder
27 mei 2014

Succesvolle SP-dag op waterfestijn Ypenburg

De SP stond met een standje op het waterfestijn in Ypenburg. Niet alleen het weer werkte goed mee, ook de bezoekers hadden veel interesse in de SP. Zo werden meerdere bezoekers spontaan lid van de SP, was er veel steun voor de actie tegen het sluiten van verzorgingstehuizen en kwamen veel geïnteresseerde langs voor een praatje over de lokale en landelijke politiek. 

Lees verder
15 mei 2014

Referendum over nieuwe variant Spuiforum

Als het aan de SP ligt komt er een bindend referendum over de nieuwe uitgewerkte variant van het Spuiforum. De onderhandelende partijen maakten vandaag bekend een nieuwe variant van het cultuurpaleis te gaan uitwerken. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "Het Spuiforum was een van de grootste hete hangijzers de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. De invloed op de uitslag hiervan was ook groot, in de gemeentepolitiek vond een aardverschuiving plaats. Nu er een nieuwe variant van het Spuiforum wordt geopperd, die niet in de verkiezingsprogramma's stond, is het niet meer dan logisch dat dit wordt voorgelegd aan de Haagse bevolking".

Lees verder
15 mei 2014

Spuiforumcoalitie dendert door

De Haagse belastingbetaler is de sigaar met de Spuiforumcoalitie aangevuld met de HSP. Met het vasthouden aan het programma van eisen voor het Spuiforum zal naar verwachting weinig tot niets bespaard worden. Dit stelt SP-fractievoorzitter Bart van Kent als eerste reactie op het onderhandelingsresultaat van D66, VVD, CDA, PvdA en HSP.

Lees verder
14 mei 2014

Vraagtekens over reorganisatie Staedion

De voorgenomen reorganisatie bij Staedion roept vraagtekens op bij de SP. Zo zouden volgens Staedion 60 tot 70 werknemers hun baan kwijtraken. Dit zou volgens Staedion moeten om de organisatie financieel gezond te houden. SP-raadslid Aisha Akhiat: “We begrijpen dat woningbouwcorporaties het zwaar hebben met het vernietigende kabinetsbeleid, waardoor corporaties veel geld moeten betalen aan de verhuurdersheffing. Toch heeft Staedion onlangs nog vier extra directeuren benoemd, die buiten de cao vallen. Wat de SP betreft is dit een verkeerde keuze. Het geld moet gaan naar onderhoud en goede woningen en niet naar dik betaalde directeuren”.

Lees verder
13 mei 2014

Hulpdienst Den Haag van start

De SP in Den Haag start weer met de hulpdienst. De hulpdienst is een service voor inwoners van Den Haag die een steuntje in de rug nodig hebben. Vragen over formulieren, regels of instanties kunnen neergelegd worden bij deze gratis dienst. Hulpdienst-coördinator Minka Schramm: “De SP is een politieke partij die zich niet alleen inzet in de gemeenteraad voor de inwoners, ook inwoners met individuele vragen of problemen willen we helpen. Wij hopen deze mensen met de hulpdienst een helpende hand te bieden”.

Lees verder
8 mei 2014

Succesvol eerste debat voor Akhiat

Tijdens het eerste debat dat kersvers SP-raadslid Aisha Akhiat voerde, haalde ze meteen meerdere successen binnen. In de raadscommissie werd de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen besproken. Deze verordening regelt hoe de gemeente omgaat met de in de basisregistratie vastgelegde persoonsgegevens van de inwoners van Den Haag.

Lees verder
2 mei 2014

Onrust onder begeleiders Stichting Vervoer Gehandicapten

De afgelopen weken heeft de SP meerdere klachten binnen gekregen over de behandeling van de begeleiders Stichting Vervoer Gehandicapten. Deze stichting coördineert het vervoer van bijvoorbeeld kinderen uit het speciaal onderwijs en kinderdagcentra. “We hebben meerdere klachten ontvangen over onder andere de beloning en de nieuwe manier van werken. Reden voor de SP om opheldering te vragen aan het stadsbestuur”, aldus SP-fractievoorzitter Bart van Kent.

Lees verder
1 mei 2014

Opheldering gevraagd over reorganisatie Kessler Stichting

Vanwege bezuinigingen door de gemeente moet de Kessler Stichting reorganiseren. Door deze reorganisatie is onrust ontstaan onder het personeel van de stichting. Reden voor de SP om opheldering te vragen aan het gemeentebestuur hierover. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: “De bezuinigingen leiden tot signalen van verontruste medewerkers. Zo zouden bijna alle schoonmakers ontslagen zijn en moeten de persoonlijke begeleiders nu schoonmaken. Behalve dat hierdoor de werkdruk fors toeneemt, kan hierdoor ook minder zorg verleend worden door de Kessler Stichting. Wat de SP betreft komt hier verandering in”.

Lees verder
30 april 2014

Monument voor slachtoffers Halabja onthuld

Dinsdagmiddag is in Den Haag het monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de gifgasaanval op Halabja, 26 jaar geleden. Het monument is het resultaat van een Haags burgerinitiatief dat actief door de SP werd gesteund.

Lees verder

Pagina's