h
4 februari 2014

Wijkvereniging De Kruin verdient alle ruimte

De SP wil dat wijkvereniging De Kruin niet gesloten wordt, voordat een alternatieve locatie gevonden is. De partij heeft afgedwongen dat de wethouder zich gaat inspannen een alternatieve locatie te zoeken. De gemeente wil op de plek waar het wijkcentrum nu gevestigd is, acht kavels grond te koop aanbieden. De vereniging is zeer succesvol en draait volledig op vrijwilligers. Eerder ging SP-kandidaat raadslid Hannie van der Sman op bezoek bij De Kruin: "Het kan niet zo zijn dat een succesvolle wijkvereniging na veertig jaar de nek omgedraaid wordt. Dit stadsbestuur heeft de mond vol over vrijwilligers, laten we dan met z'n alle de vele vrijwilligers in deze stad en de initiatieven vanuit deze mensen koesteren in plaats van tegenwerken".

Lees verder
31 januari 2014

Misbruik splitsen van woningen aangepakt

Eindelijk wordt na jarenlang aandringen van de SP misbruik van het splitsen van woningen aangepakt. Dit bleek tijdens een debat op verzoek van de Haagse Stadspartij. Nu komt het nog vaak voor dat woningen eerst worden uitgebreid met een dakopbouw en vervolgens gaat een ontwikkelaar de woning splitsen en in verschillende eenheden doorverhuren. De SP vroeg in 2011 en 2009 aandacht voor dit soort oneigenlijk gebruik van woningen. Inmiddels is ook het stadsbestuur overtuigd om de problemen aan te pakken.

Lees verder
30 januari 2014

Meer aandacht nodig voor gebreken warmtenet

De SP wil meer aandacht voor de problemen die spelen in verschillende wijken met de stadsverwarming. Dit stelde SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei bij de bespreking van de plannen van PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh om Den Haag aan te sluiten op een gigantisch warmtenet voor stadsverwarming. Gyömörei: "In veel wijken, zoals Ypenburg en Spoorwijk, hebben bewoners last van haperende warmtepompen en koude huizen. Deze problemen blijven in deze hele discussie ernstig onderbelicht. Wat de SP betreft komt hier verandering in en moeten deze problemen eerst aangepakt worden".

Lees verder
29 januari 2014

Onderzoek naar Haagse ergernissen

De SP is gestart met een onderzoek naar de grootste Haagse ergernissen. De partij heeft afgelopen weekend aan het winkelend publiek gevraagd waaraan zij zich het meeste ergeren. Vaak worden de teveel en slecht gestalde fietsen in bijvoorbeeld de Grote Marktstraat genoemd. Op deze plek is behoefte aan meer en ruimere fietsenstallingen. Ook ergeren veel mensen zich aan het asociale gedrag op straat en in het verkeer. 
 
 

De fietsen die niet in de fietsenstalling gestald kunnen worden

Lees verder
28 januari 2014

Stop gemeentelijke promotour cultuurpaleis

De tour om mensen ervan te overtuigen dat het ruim 240 miljoen kostende cultuurpaleis een goed plan is, moet onmiddellijk worden gestopt. SP-lijstrekker Bart van Kent: “Het is onbehoorlijk maar vooral gênant, om in verkiezingstijd op kosten van de Haagse belastingbetaler een campagne te gaan voeren vóór het cultuurpaleis. Campagne voeren doe je met je eigen portemonnee en niet met die van de gemeente. En draagvlak voor het paleis is er nooit geweest: bijna 80% van de inwoners is tegenstander.” De SP heeft daarom wethouder de Jong (D66) grote oren aangeboden tijdens de bijeenkomst op 28 januari in theater de Regentes, omdat zij naar de overgrote meerderheid van de stad moet luisteren en de stekker uit dit peperdure prestigeproject moet trekken. Ook heeft de SP via schriftelijke vragen het college gevraagd onmiddellijk te stoppen met deze gênante promotour.Bart van Kent biedt de wethouder een paar extra grote oren aan

Lees verder
23 januari 2014

Den Haag niet klaar voor werknemers uit Midden- en Oost-Europa

De SP stelt dat de gemeente Den Haag haar huis nog niet op orde heeft voor het ontvangen van nog meer arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. SP-lijsttrekker Bart van Kent: “de SP is tegen het ongecontroleerd open zetten van de grenzen. Nu het VVD en PvdA-kabinet heeft besloten de grenzen toch open te stellen, moet de gemeente maatregelen nemen om de toestroom van nieuwe arbeidsmigranten in goede banen te leiden.” De SP stelde daarom voor om concrete maatregelen te nemen om de huisvesting en de inburgering van deze werknemers goed te regelen.

Lees verder
23 januari 2014

Veiligheid en parkeren belangrijke thema's in Ypenburg

Veiligheid en parkeren blijken de inwoners van de wijk Ypenburg bezig te houden. Dit bleek tijdens een bewonersavond georganiseerd door de SP en het SP-wijkteam op woensdagavond 22 januari. Het overleg stond onder leiding van contactpersoon van het wijkteam en kandidaat-raadslid Bas van Woesik. "Veel bewoners maken zich zorgen over parkeren en onveilige tramovergangen. Wat de bewoners betreft mag de wijkagent bijvoorbeeld wel zichtbaarder in de wijk aanwezig zijn. Ook maken veel mensen zich zorgen over een tekort aan parkeerplaatsen", aldus Van Woesik.

Lees verder
23 januari 2014

Zweefbrug eindelijk exit

De SP is blij dat het stadsbestuur eindelijk tot inkeer is gekomen en de zweefbrug op Scheveningen heeft geschrapt. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "felicitaties naar de vele inwoners, bewonersorganisaties en belangenorganisaties die zich tegen dit monster op Scheveningen hebben verzet. Met het oog op de naderende verkiezingen heeft het stadsbestuur besloten toch eens naar de inwoners te luisteren. Wat de SP betreft is dit pas het begin, en schrappen we ook het Spuiforum en de Sportcampus in het Zuiderpark. Het wordt tijd voor een stadsbestuur wat gedurende de hele periode luistert naar de inwoners en niet alleen de drie maanden voor de raadsverkiezingen".

Lees verder
22 januari 2014

Onderzoek naar ontslagen in de zorg

De SP start een landelijk onderzoek naar de ontslagen in de zorg. De partij krijgt in Den Haag en in de rest van het land veel meldingen over ontslagen in de zorg. Reden voor SP-Kamerlid Renske Leijten om een onderzoek te starten naar deze meldingen. Kandidaat-raadslid voor de SP, Hanne Drost: "In Den Haag worden door de bezuinigingen veel verzorgingshuizen bedreigd met sluiting. Dit is niet alleen funest voor de bewoners van deze verzorgingshuizen, maar ook voor het personeel dat soms de keuze krijgt voor het inleveren van salaris of ontslag. De SP roept daarom iedereen die werkzaam is in de zorg, de enquête in te vullen".

Lees verder

Pagina's