h
12 november 2014

Verminder externe inhuur gemeente Den Haag

De SP roept het gemeentebestuur op om de externe inhuur te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat 16,9% van de totale loonsom uitgegeven wordt aan externe inhuur. SP-raadslid Aisha Akhiat: "In 2011 gaf de gemeente nog maar 11% van de totale loonsom uit aanexterne inhuur, inmiddels is dit al fors gestegen tot 16,9% en in de begroting geeft het gemeentebestuur aan het komende jaar alleen nog maar meer in te huren. Wij roepen het college op om een actieplan op te stellen om in twee jaar tijd naar 10% externe inhuur toe te werken. Bij de ministeries geldt al veel langer een maximum van 10% en hier werkt dit prima".

Lees verder
8 november 2014

Spuiforum 2.0: ondoorzichtig, ondoordacht en onverantwoord

De SP heeft bij de definitieve behandeling van het Spuiforum 2.0 tegengestemd. De plannen zijn volgens de partij ondoorzichtig, ondoordacht en onverantwoord. SP-raadslid Aisha Akhiat: "De markt mag in het diepste geheim aan de slag met het hart van de stad in het Spuikwartier, het plan is met de meeste haast deze zomer in elkaar getimmerd en onverantwoord omdat de risico's te groot zijn. Reden genoeg voor de SP om tegen te stemmen".

Lees verder
8 november 2014

Wijsmuller weigert 'blanco cheque' Spuiforum 2.0

HSP-wethouder Wijsmuller weigerde een 'blanco cheque' van de SP in ontvangst te nemen. De SP wilde de cheque uitreiken aan Wijsmuller, omdat hij aan de gemeenteraad vraagt minimaal 176,7 miljoen uit te geven aan een cultuur- en onderwijscomplex, zonder dat duidelijk wordt hoe dit gebouw er uit komt te zien. SP-afdelingsvoorzitter Hanne Drost: "Met deze ludiek bedoelde cheque wilden we duidelijk maken dat de plannen voor het Spuiforum 2.0 onduidelijk zijn. De prijs is bekend, maar een uitwerking, visie of sterke stedelijke criteria ontbreken. Jammer dat de wethouder de cheque niet in ontvangst wilde nemen".

Lees verder
6 november 2014

Havenhoofden moeten veiliger

De SP wil dat de havenhoofden op Scheveningen veiliger worden. In augustus van dit jaar raakte een meisje van zes jaar ernstig gewond, omdat ze van een havenhoofd afviel. Daarom stelt de partij voor om hekken te plaatsen. SP-raadslid Aisha Akhiat: "Elk jaar bezoeken duizenden mensen de havenhoofden op Scheveningen. Het is belangrijk om de veiligheid van deze mensen te waarborgen. Daarom worden de hekken zo snel mogelijk geplaatst, als het aan de SP ligt".

Lees verder
5 november 2014

Huidig plan Spuiforum ontbeert draagvlak

Bij het tweede debat over het Spuiforum vanavond roept de SP op om met een nieuw plan te komen voor het Spuikwartier. Uit een onderzoek van EenVandaag, mede uitgevoerd namens Omroep West, blijkt dat het nieuwe Spuiforumplan van HSP-wethouder Wijsmuller niet op draagvlak in de stad kan rekenen. Meer dan zestig procent van de inwoners van Den Haag geeft aan liever renovatie van de bestaande zalen te zien, dan de plannen van het stadsbestuur. SP-raadslid Aisha Akhiat: "Uit het onderzoek wordt duidelijk dat een groot deel van de Haagse inwoners deze plannen naar de prullenbak verwijst. Hiermee is duidelijk dat het gehoopte draagvlak in de stad ontbreekt. Wel is er draagvlak voor een beperkter plan, waarin alleen de zalen worden gerenoveerd. Dit plan oppert de SP al jaren en mag nu weleens uitgewerkt worden".

Lees verder
4 november 2014

Misstanden zorgaanbieder WZH onacceptabel

De SP heeft opheldering gevraagd aan het Haagse stadsbestuur over de misstanden bij zorgaanbieder WZH. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "De misstanden die aan de orde komen in het AD-artikel zijn onacceptabel. Zo is de leefbaarheid en de veiligheid van de bewoners ernstig in het gedrang. De SP wil dat de wethouder gaat optreden". In een artikel vandaag in het AD worden verschillende misstanden aan de kaak gesteld, zo zouden shifts van verzorgend personeel niet aansluiten, worden medicijnen alleen klaar gezet en niet toegediend bij cliënten en is er te weinig toezicht.

Lees verder
29 oktober 2014

Extra onderzoek naar renovatievariant Spuikwartier

De SP wil dat het gemeentebestuur een extra onderzoek start naar de renovatie van de bestaande gebouwen aan het Spuiplein als alternatief voor het Spuiforum 2.0. Dit voorstel zal de partij doen bij de eerste vergadering van de gemeenteraad over het Spuikwartierplan met wethouder Wijsmuller. SP-raadslid Aisha Akhiat: "De SP is altijd voorstander geweest van de eenvoudige renovatievariant zonder het Koninklijk Conservatorium naar het centrum te halen. Wij willen dat het gemeentebestuur deze renovatie ook onderzoekt en de kosten op een rijtje zet, zodat we een goede afweging kunnen maken tussen de verschillende plannen".

Lees verder
28 oktober 2014

Ypenburg zegt nee tegen Spuiforum

In het winkelcentrum van Ypenburg deelde de SP flyers uit tegen het Spuiforum. In de gesprekken met voorbijgangers bleek dat veel mensen niet op de hoogte waren van de nieuwe plannen van het gemeentebestuur om alsnog voor ruim 186 miljoen een Spuiforum 2.0 te bouwen. De SP riep de mensen op om zich te laten horen in de aanloop naar de raadsvergadering van 6 november over dit onderwerp. 

Lees verder
18 oktober 2014

Politieke avond over het Spuiforum

Het nieuwe stadsbestuur heeft besloten om tóch een Spuiforum te bouwen in het centrum van Den Haag. Dit keer is het forum niet gepland op het Spuiplein, maar áán het Spuiplein. Het feit dat het Spuiforum nu op een andere plek terecht komt, betekent echter niet dat het plan van de baan is. In tegendeel: de onrealistische eisen die eerder golden voor het Spuiforum wil het stadsbestuur niet bijstellen. Mede daarom wordt het project niet goedkoper, zoals wethouder Wijsmuller onlangs nog beloofde. In tegendeel: het wordt zelfs duurder. In plaats van 181 miljoen wordt er nu een slordige 190 miljoen aan belastinggeld voor het project uitgetrokken.

Lees verder
17 oktober 2014

Geen steun voor bezuinigingen jeugdzorg

De SP heeft gisteravond niet ingestemd met de nieuwe jeugdzorgplannen van de gemeente Den Haag. De partij vreest dat de bezuinigingen ten koste gaan van goede jeugdzorg. Wel werd op aandringen van de partij geregeld dat de jeugdzorg in Den Haag wordt uitgevoerd zonder winstoogmerk en dat het ministerssalaris als maximum wordt gehanteerd voor bestuurders van jeugdzorginstellingen.

Lees verder

Pagina's