h
20 februari 2019

Controle huizen Stuwstraat en Trekweg op aandringen SP

Foto: SP

Op verzoek van de SP gaat de Haagse Pandbrigade woningen aan de Stuwstraat en Trekweg controleren. Bewoners van de Vestia-woningen in deze straten kampen al jaren met ernstige vocht- en schimmelproblemen.  ‘Het blijft natuurlijk te gek voor woorden dat deze huurders van Vestia nog acht jaar moeten wachten op een structurele aanpak van hun problemen’, stelt SP-fractievertegenwoordiger Lesley Arp. ‘De SP blijft de bewoners steunen in hun acties voor een snellere oplossing. Hopelijk kan de aangekondigde inspectie van de gemeente hieraan bijdragen.’

Lees verder
6 februari 2019

Vacature: SP bestuurslid

Als SP-bestuurslid ga je voorop in de politieke (buitenparlementaire) strijd. Het ene moment spreek je met bewoners van schimmelwoningen en help je ze in hun strijd voor betere woonomstandigheden, het ander moment denk je met de fractie mee hoe de sluiting van ziekenhuis Bronovo aan de kaak gesteld kan worden.

Lees verder
6 februari 2019

Gebrek aan regie bij bouw fietsenstalling CS

Onlangs werd bekend dat de ondergrondse fietsenstalling bij Den Haag Centraal pas medio 2020 open kan gaan, en bovendien minstens 3,5 miljoen euro extra gaat kosten. Volgens het stadsbestuur ligt dit vooral aan een verandering van de bouwtechniek. ‘Maar er zijn ook veel signalen dat de regie vanuit de gemeente sterk te wensen overliet’, stelt SP-fractievertegenwoordiger Lesley Arp. ‘Juist bij dit soort ingewikkelde grote projecten moet de gemeente alles op alles zetten om te zorgen dat de Haagse belastingbetaler, die ook nog eens extra lang tegen een bouwput moet aankijken, niet de dupe wordt.’  

Lees verder
29 januari 2019

Duidelijkheid voor bewoners Moerwijk Oost

De SP wil duidelijkheid voor de bewoners van 48 woningen aan de Rechterenstraat (Moerwijk Oost). Al enige tijd is bekend dat het college in 2020 wil beginnen aan nieuwbouw op deze locatie. Toch bleek uit een buurtonderzoek van de SP dat veel bewoners nog niet weten wanneer de sloop begint, en wanneer zij een nieuwe woning krijgen toegewezen. ‘Vestia moet deze mensen gauw laten weten waar ze aan toe zijn’, aldus SP-fractievertegenwoordiger Lesley Arp.

Lees verder
17 januari 2019

Gemeente moet het recht op eerste koop van de locatie Bronovo bedingen

Foto: Anouk Pross / SP

Dit zal SP-fractievoorzitter Hanne Drost vanavond bepleiten in het spoeddebat van de gemeenteraad.

Lees verder
16 januari 2019

Vier voorstellen voor een socialere Woonagenda

Op 16 januari debatteerde de commissie Ruimte van de Haagse gemeenteraad over de Woonagenda van het stadsbestuur. Partijen werden door verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (VVD) uitgedaagd om met ideeën te komen. Een definitieve uitwerking van de woonplannen van het college moet nog komen. Wat was de inzet van de SP?

Lees verder
15 januari 2019

SP: Laat Eneco niet in handen van Shell vallen!

Foto: Eneco / Eneco website

Terwijl de energieprijzen voor huishoudens flink stijgen en de uitdagingen van de klimaatverandering een daadkrachtige overheid vereisen, besloot de Haagse coalitie om haar Eneco aandelen te verkopen. Bovendien was er één breed gedragen angst: laat Eneco alsjeblieft niet in handen van Shell vallen. Nu Shell en pensioengigant PGGM een bod voorbereiden lijkt deze angst werkelijkheid te worden. Eneco, het laatste energiebedrijf in overheidshanden, is niet toevalligerwijs ook het meest duurzaam. Met Shell aan het roer kunnen we de voortrekkersrol van Eneco wel vergeten.

Lees verder
31 december 2018

Mogelijke sluiting Bronovo en Antoniushove funest voor toegankelijke zorg

Op 29 december werd bekend dat de kans groot is dat het Haagse Bronovo ziekenhuis binnenkort haar deuren sluit. Het is het gevolg van een reorganisatie van ziekenhuiskoepel Haaglanden Medisch Centrum, waar ook de ziekenhuizen Westeinde en Antoniushove (Leidschendam) onder vallen. Ook dit laatste ziekenhuis wordt met sluiting bedreigd. SP fractievoorzitter Hanne Drost: ‘De sluiting van Bronovo is onacceptabel: voor het personeel, de patiënten en de toegankelijkheid van de zorg in onze stad.’
 

Lees verder
10 december 2018

Woonagenda college maakt woningzoekenden tot concurrenten

‘Ook de sociale woningbouw wordt steeds duurder in onze stad’, concludeerde wethouder Revis (wonen, VVD) onlangs in een commissiedebat. Hoewel de onlangs gepresenteerde Woonagenda van het college veel aandacht besteedt aan de woonbehoeften van de middenklasse, ontbreken maatregelen om dit schrijnende probleem aan te pakken. ‘Bovendien zoekt wethouder Revis de ‘oplossing’ voor de woningnood vooral in het voortrekken van bepaalde groepen, waardoor woningzoekenden tegen elkaar uitgespeeld dreigen te worden. Zolang er geen broodnodige betaalbare woningen bijkomen dreigen kwetsbare minima langzaam maar zeker de stad uit te worden geduwd’, aldus SP fractievertegenwoordiger Lesley Arp.

Lees verder
30 november 2018

Waak voor verdringing bestaande bedrijven Binckhorst!

Op donderdag 29 november stemde de raad over het Omgevingsplan Binckhorst: een zeer experimenteel plan met weinig duidelijke kaders, dat maar liefst 20 jaar zal lopen. Helaas moest de raad stemmen over dit plan terwijl de resultaten van een onderzoek naar mogelijke verdringing van bedrijven in het gebied nog niet bekend zijn. De SP drong met succes aan op een nadere evaluatie van de plannen zodra dit onderzoek en de nieuwe bedrijventerreinenstrategie van het college af zijn. Ook het voorstel van de SP om extra in te zetten op nieuwe mbo-banen en leerwerkplekken in het gebied haalde het. Ondanks deze mooie successen voelde de SP zich toch genoodzaakt tegen het Omgevingsplan te stemmen, omdat de raad nauwelijks kan bijsturen.

Lees verder

Pagina's