h
7 augustus 2019

Drie dagen Duindorp

Foto: Maarten Bokhorst

Afgelopen week was de Haagse SP drie keer in Duindorp te vinden. We hebben gesproken met bewoners en het wijkberaad en brachten een bezoekje aan wijkcentrum Het Trefpunt.

Lees verder
2 augustus 2019

Bewoners Moerwijk en SP maken afspraken met woningcorporaties en gemeente over aanpak rattenprobleem

Foto: Joshua Versijde

Een delegatie van de Actiegroep Rattenprobleem Moerwijk is samen met de SP Den Haag langs de drie Haagse woningcorporaties getrokken om afspraken te maken over een betere aanpak van het rattenprobleem. Eerder maakten ze al nieuwe afspraken met de gemeente. De afspraken zijn gemaakt op basis van het manifest dat bewoners samen opstelden en tijdens de demonstratie op 6 juli aan de vertegenwoordigers van de corporaties en de gemeente overhandigden.

Lees verder
19 juli 2019

Na vier jaar krijgen kooplieden Haagse Markt gelijk

Foto: SP Den Haag

De Haagse Markt gaat de SP al jaren aan het hart. Onze Haagse Markt is befaamd in binnen- en buitenland met zijn multiculturele en sociale karakter. In 2015 deed de SP al een onderzoek naar de renovatie van de Haagse Markt, na het spreken van een zestigtal ondernemers. Nu heeft de Haagse rekenkamer een onderzoek gedaan naar de tarieven van de Haagse Markt. Veel van de zorgen van ondernemers blijken werkelijkheid te zijn geworden: bezoekersaantallen zijn gedaald, beloften zijn niet nagekomen, niet iedere ondernemer wordt op dezelfde wijze behandeld, er is gebrekkige communicatie en de vaste lasten zijn gestegen.

Lees verder
19 juli 2019

Beleidskader kunst en cultuur: ‘Stel ambities niet enkel voor de bühne’

Op 18 juli sprak de Haagse gemeenteraad over het nieuwe Beleidskader Kunst en Cultuur. Een plan bomvol mooie ambities: bijvoorbeeld als het gaat om het aantrekken van een breder en diverser publiek en het eerlijk belonen van werknemers in de cultuursector. Onduidelijk bleef echter hoe culturele instellingen uiteindelijk op deze ambities worden afgerekend. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘De ambities in het plan steunen we van harte, maar zolang onduidelijk is hoe instellingen hiermee aan de slag moeten blijven het vooral mooie woorden voor de bühne.’

Lees verder
15 juli 2019

Zorgen over gevolgen miljoenentekort Parnassia

Foto: Lesley Arp

Op 13 juli verscheen er een artikel in het Algemeen Dagblad over grote financiële problemen van Parnassia, de grootste zorginstelling van Nederland. Parnassia had eind 2018 een tekort van ruim 29 miljoen euro. Eén van de redenen van dit tekort is volgens het AD het niet uitbetalen van rekeningen door gemeenten en zorgverzekeringen. De SP fractie wil weten wat deze tekorten betekenen voor zorgpersoneel en zorgbehoevenden in Den Haag en heeft op 15 juli schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
11 juli 2019

Vestia-directeur noemt eigen huurwoningen in Duindorp schimmelwoningen

Foto: SP Den Haag

Uit de serie ‘Opstandelingen’ van NPO2 werd op 10 juli de aflevering ‘Duindorp voor de Duindorpers’ uitgezonden. Naast de thema’s racisme en stigmatisering, kwam ook het gebrek aan betaalbare woningen in de wijk ruimschoots aan bod. Ronduit verbaasd was de Haagse SP-fractie door een uitspraak van een Vestia-directeur in de uitzending, die erkende dat zijn corporatie schimmelwoningen beheert in de wijk. Fractievoorzitter Lesley Arp: ‘Vocht en schimmel zijn een aanslag op de gezondheid van huurders. Het is bizar dat Vestia de aanwezigheid van schimmel in huurwoningen normaliseert.’ 

Lees verder
24 juni 2019

SP Den Haag krijgt nieuwe fractievoorzitter

Foto: SP

Op 4 juli a.s. zal SP-fractievoorzitter Hanne Drost haar functie als fractievoorzitter neerleggen. Haar werk voor de SP-Tweede Kamerfractie in combinatie met het fractievoorzitterschap met één zetel in de Haagse gemeenteraad is voor haar niet goed meer te combineren.
Drost: ‘Ik ben bevoorrecht en dankbaar dat ik sinds september 2017 als fractievoorzitter deel heb mogen uitmaken van de Haagse gemeenteraad. Ik vertrek uit de raad, maar zal zeker de politiek en de SP niet verlaten. Ik blijf werkzaam voor de SP-Tweede Kamerfractie om daar te strijden voor een socialer Nederland’.

Lees verder
18 juni 2019

Bezuinigingen welzijnswerk nog altijd onzeker

Ruim een jaar na de aankondiging van de herstructurering en bezuinigingen op het welzijnswerk in het coalitieakkoord is er nog altijd veel onduidelijkheid. Gister kwam wethouder Parbhudayal met de langverwachte contouren van de herstructurering van het welzijnsbeleid. Fractievoorzitter Hanne Drost: “Nog steeds zitten de welzijnsorganisaties in onzekerheid en dat heeft deze contourenbrief niet weggenomen. Onze fractie heeft nog heel veel vraagtekens. “

Lees verder
28 mei 2019

Ondernemers De Kazerne mogen een jaar langer blijven

Foto: De Kazerne

De ondernemers van De Kazerne, het tijdelijke bedrijfsverzamelgebouw in de oude brandweerkazerne bij station Moerwijk, mogen een jaar langer blijven, tot eind juli 2020. Dit kregen zij deze week te horen. Door het grote tekort aan kleinschalige bedrijfsruimte in Den Haag, hadden de ondernemers grote moeite om een alternatieve locatie te vinden. Bovendien hadden ze al langer hun twijfels of de sloop echt al komend najaar van start zou gaan. De ondernemers zijn verheugd met het nieuws. “Wij zijn ontzettend blij met deze verlenging, met name ook omdat het meteen met een jaar is. Dit geeft ons voldoende ademruimte om een goede alternatieve locatie te vinden.”, aldus Bert de Bruin, die spreekt namens de ondernemers.

Lees verder
23 mei 2019

Stadsbestuur geeft Zuidwest een facelift, maar vergeet kloppend sociaal hart

Het college presenteerde vandaag haar plannen voor Den Haag Zuidwest: een aanpak die vooral bestaat uit het toevoegen van duurdere woningen. SP-fractievertegenwoordiger Lesley Arp: “Dat er extra woningen nodig zijn in onze stad is glashelder. Maar we moeten af van de mythe dat je een wijk verbetert door er simpelweg rijkere mensen aan toe te voegen. Hiermee doe je de huidige bewoners, die jarenlang door de gemeente en corporaties in de steek zijn gelaten, tekort.” 

Lees verder

Pagina's