h
18 januari 2016

Inspirerende bijeenkomst 'Surinamers in de polder'

Foto: Inge van de Vooren

Op zondag 17 januari was SP-Kamerlid Harry van Bommel te gast bij stichting Eekta in Den Haag om te vertellen over zijn boek ‘Surinamers in de polder’. Dit boek is gebaseerd op gesprekken die Van Bommel met 15 bekende Surinaamse Nederlanders heeft gevoerd over hun komst naar Nederland en het leven hier. De onderwerpen die in deze verhalen aan bod komen - zoals de integratie van Surinamers in Nederland, de Decembermoorden en de erfenis van de slavernij - boden een hoop stof voor een levendige en leerzame discussie.

Lees verder
6 januari 2016

‘Bouw echte woningen, geen tijdelijke units’

Als het aan de SP ligt moet het college als de wiedeweerga aan de slag met de bouw van sociale woningen, vooral nu de komst van ruim 1000 vluchtelingen extra druk zet op de woningvoorraad. “Doordat er de afgelopen jaren nauwelijks is gebouwd is er al sprake een nijpend tekort aan betaalbare woningen”, stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat. “De komst van vluchtelingen naar onze stad maakt het des te belangrijker dat we de voorraad sociale huurwoningen aanvullen en niet de oplossing zien in grootschalige tijdelijke units. Want ook de Haagse bevolking heeft uiteindelijk profijt van meer betaalbare woningen.”

Lees verder
5 januari 2016

Bijeenkomst ‘Surinamers in de polder’ met Harry van Bommel

Foto: Stichting Eekta

Op 8 december 2015 verscheen het boek ‘Surinamers in de polder’ van SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel. Hierin vertellen vijftien bekende Surinaamse Nederlanders hun verhaal. Wilt u meer weten over ‘Surinamers in de polder’? Kom dan op zondag 17 januari naar de speciale discussiebijeenkomst met Harry van Bommel in Den Haag!

Lees verder
17 december 2015

Jonge WSW-ers krijgen volwassen loon

Vandaag werd bekend dat 29 Haagse medewerkers van de sociale werkvoorziening die nu nog het minimum jeugdloon verdienen per 1 januari 2016 een volwassen loon krijgen. Dit is het directe gevolg van een motie die op initiatief van de SP door een meerderheid van de raad werd aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling. Deze motie riep het stadsbestuur op om Den Haag ‘jeugdloonvrij’ te maken.

Lees verder
10 december 2015

College omarmt SP-voorstellen armoedebestrijding

De SP is verheugd dat wethouder Baldewsingh (PvdA) met zijn armoedebeleid afstand neemt van de asociale koers van zijn voorganger Kool. Verschillende voorstellen op het gebied van armoedebestrijding die de SP in het verleden heeft gedaan zijn overgenomen door het college. Zo krijgen minima een tegemoetkoming in hun zorgpremie, wordt er extra geld uitgetrokken voor kinderen in armoede en wordt er een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ‘slimme Ooievaarspas’.

Lees verder

Nieuwe inrichting raadzaal Den Haag kost zes ton; SP is woest (Omroep West)

"De verbouwing van de raadzaal in Den Haag kost 600.000 euro. Dat staat in het conceptraadsvoorstel dat in het bezit is van Omroep West. De SP en de PVV zijn furieus. De SP vindt dat er alleen geïnvesteerd zou moeten worden in het veiliger maken van de raadzaal en niet in het mooier maken ervan."

Lees meer op de website van Omroep West

Lees verder
4 december 2015

Van Rijn: Den Haag voldoet niet aan Wmo

De gemeente Den Haag voldoet bij de afhandeling van zorgvragen niet aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit blijkt uit de reactie van staatssecretaris Van Rijn op vragen van de SP Tweede Kamerfractie. Zowel in de Kamer als in de gemeenteraad trok de SP aan de bel over het feit dat de gemeente Den Haag bepaalde Wmo-aanvragen beoordeelt met een computerprogramma, zonder hierbij persoonlijk contact op te nemen met zorgbehoevenden.

Lees verder
2 december 2015

Studentenvakbond: uitstel bouw studentenwoningen dreigt in Den Haag

De SP en D66 in de Haagse gemeenteraad vrezen dat de herziene Woningwet zal leiden tot ernstige vertraging van de bouw van studentenwoningen in Den Haag. Zo meldt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) dat veel bouwplannen momenteel stilliggen omdat het niet langer mogelijk is voor corporaties om samen te werken met particuliere beleggers. Daarom hebben de fracties aan het stadsbestuur gevraagd welke bouwplannen dreigen uit te lopen en hoe men ervoor gaat zorgen dat er alsnog voldoende gebouwd wordt voor studenten.

Lees verder
26 november 2015

College moet RAC hallen weer op de kaart zetten

De SP heeft het college om opheldering gevraagd over de recente ontruiming van de RAC hallen. Hierdoor kan een grootschalig dance-evenement op deze locatie op het laatste moment niet doorgaan. Het feest had volgens de organisatoren een doorstart moeten betekenen voor de RAC hallen als evenementenlocatie. “Dit gebouw kan, met zijn bijzondere industriële uitstraling, van grote toegevoegde waarde zijn voor de Haagse pop- en dancescene. Doodzonde dat een poging om de RAC hallen nieuw leven in te blazen zo in de soep is gelopen”, stelt SP gemeenteraadslid Jerry Snellink.

Lees verder

Oppositiepartijen willen geheime stukken Spuikwartier zien (Den Haag FM)

"Oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad willen dat het stadsbestuur geheime stukken over het Spuikwartier openbaar maakt. De SP, Groep de Mos, PVV, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren en Groep Okcuoglu vragen in een brief aan het stadsbestuur onder meer om het juryrapport in te kunnen zien waarop de keuze voor architect Jo Coenen is gebaseerd." Lees meer op de website van Den Haag FM

 

Lees verder

Pagina's