h
26 oktober 2015

SP buurt in Laak Noord

Foto: Hannie van der Sman

Deze maand was de SP volop in Laak Noord te vinden om de tevredenheid van wijkbewoners over hun buurt te polsen. Zo gingen SP-leden op zaterdag 24 oktober in de omgeving van stadsboerderij De Molenweide langs de deuren met een speciale wijkenquête.

Lees verder
23 oktober 2015

Afname betaalbare woningen dreigt door teleurstellende prestatieafspraken

“Voor een wethouder die ooit nog kraakte tegen de woningnood is dit een teleurstellend resultaat.” Dit stelde SP gemeenteraadslid Jerry Snellink in de commissievergadering over de nieuwste prestatieafspraken tussen de gemeente en woningcorporaties. Opmerkelijk genoeg beweert verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) zich zelf ook zorgen te maken over de voorraad betaalbare woningen in Den Haag, maar wil hij niet terug naar de onderhandelingstafel.

Lees verder
16 oktober 2015

Vragen over inschrijfgeld voor plekken Haagse Markt

Foto: SP Den Haag

De SP wil weten of ondernemers die hebben meegedongen naar een plek op de Haagse Markt maar niet zijn geselecteerd hun inschrijfgeld terugkrijgen van de gemeente. Op 9 oktober berichtte Omroep West dat maar liefst 160 kooplui zich hadden ingeschreven, maar dat er slechts 10 plekken beschikbaar waren. "Belangstellenden moesten allemaal 105 euro inschrijfgeld betalen. Voor kleine ondernemers ligt het geld niet voor het oprapen. Wij willen daarom weten wat de gemeente met deze inschrijfgelden gaat doen", aldus SP gemeenteraadslid Jerry Snellink.

Lees verder
15 oktober 2015

Komst vluchtelingen vraagt om kleinschalige opvang en meer betaalbare woningen

Om de opvang van vluchtelingen in Den Haag goed te regelen en de wachtlijsten voor huurwoningen niet verder te laten oplopen moeten er dringend betaalbare woningen worden bijgebouwd. Deze oproep heeft de SP gedaan tijdens een extra raadsvergadering op 14 oktober. Ook wil de SP dat de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus kleinschalig wordt geregeld. Verantwoordelijk wethouder Wijsmuller bleek tijdens het debat echter ambitieloos: er komen geen extra huurwoningen en de wethouder wil vluchtelingen vooral in grootschalige opvanglocaties huisvesten. "Hiermee kiest Wijsmuller voor segregatie in plaats van integratie", stelt SP gemeenteraadslid Jerry Snellink. 

Lees verder
7 oktober 2015

Na jarenlange strijd eerlijk loon voor straatvegers

Foto: Dirk van Oostaijen

De straatvegers die met behoud van uitkering de stad schoonhouden krijgen eindelijk een volwaardig loon. SP-fractievoorzitter Bart van Kent is verheugd over dit nieuws. “Vorig jaar besloot wethouder Baldewsingh (PvdA) ons voorstel om de straatvegers in dienst te nemen te omarmen. Het is mooi dat deze mensen eindelijk een fatsoenlijke beloning krijgen voor het belangrijke werk dat zij doen”, aldus Van Kent. Vandaag werden de eerste 75 straatvegers als ambtenaar beëdigd tijdens een feestelijke ceremonie.

Lees verder
6 oktober 2015

ROOD Den Haag in actie tegen het jeugdloon

Foto: Gabriela Gjini

Op zaterdag 10 oktober voert jongerenbeweging Young & United in Amsterdam actie tegen het jeugdloon. Afgelopen donderdag was ROOD Den Haag in het stadscentrum om jongeren op te roepen om ook naar deze belangrijke demonstratie te komen. Twee jongeren besloten hierbij spontaan lid te worden van ROOD.

Lees verder
1 oktober 2015

PvdA en SP doen voorstellen voor beter tramvervoer

Foto: Anouk Pross

De PvdA en SP hebben gezamenlijk voorstellen opgesteld om het tramvervoer in de regio toegankelijker en beter te maken, die op brede steun kunnen rekenen in de Haagse gemeenteraad. De voorstellen zijn inmiddels overgenomen in een zienswijze, die op 1 oktober door de raad besproken gaat worden. In de zienswijze geeft de raad haar mening over de plannen van de Metropoolregio voor het tramvervoer.

Lees verder
24 september 2015

SP wil 1000 extra sociale huurwoningen in Den Haag

De vandaag gepresenteerde prestatieafspraken van de gemeente Den Haag met woningcorporaties roepen bij de SP grote zorgen op over de bouw van betaalbare woningen in onze stad. Terwijl wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) nog luidkeels beweert dat de karige ambitie om jaarlijks 450 sociale huurwoningen te bouwen gehaald zal worden, stellen de prestatieafspraken juist dat corporaties de komende jaren minder zullen bouwen dan door de gemeente gewenst is. SP gemeenteraadslid Jerry Snellink: "Dit college houdt zichzelf voor de gek en spreekt zichzelf tegen. Dat is onaanvaardbaar in een tijd dat ruim 52.000 huishoudens in de regio een betaalbare woning zoeken, het aantal inwoners gestaag groeit en wij ook nog eens 700 extra vluchtelingen willen huisvesten."

Lees verder
17 september 2015

'Investeer nu fors in betaalbare huurwoningen'

“Jaarlijks bouwt Den Haag 1500 sociale huurwoningen”, zo lazen wij op 10 september in Den Haag Centraal. Even dachten wij dat wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) het herhaalde pleidooi van de SP om korte metten te maken met het tekort aan betaalbare woningen in onze stad eindelijk ter harte had genomen. Helaas is de werkelijkheid anders. Slechts 450 nieuwe sociale woningen per jaar heeft dit stadsbestuur toegezegd, zo blijkt uit de gemeentelijke woningbouwopgave die Wijsmuller afgelopen voorjaar presenteerde.

Lees verder
9 september 2015

Begroting 2016-2019: grote sociale problemen worden niet aangepakt

“Dit is een college van wethouders die op hun handen zitten. Het zijn boekhouders zonder ambities; grote sociale problemen worden niet aangepakt.” Dit is de eerste reactie van SP fractievoorzitter Bart van Kent op de nieuwe begroting die het college op 8 september 2015 presenteerde.

Lees verder

Pagina's