h

Nieuws van de afdeling

11 januari 2002

Niet PvdA maar SP nam initiatief onderzoek Woningbeheer

In HC van 10 januari wordt er gesproken over een onafhankelijk onderzoek naar de klantvriendelijkheid en de kwaliteit van de dienstverlening wat toegezegd zou zijn naar aanleiding van een voorstel van raadslid Van Nimwegen (PvdA) De journalist, zelf aanwezig op de publieke tribune moet zich toch op het verkeerde been hebben laten zetten. Tijdens deze commissievergadering werd het mij gegund als eerste het woord te mogen voeren. Dit vanwege mijn, in reeds eerdere commissies gedane verzoek, om tot een evaluatie van het functioneren van NV Woningbeheer te komen. Tijdens de commissie van 9 januari sprak ik mijn ergernis uit aangaande de presentatie gedaan door de heer Roos. Deze presentatie keek vooral naar de toekomst. Terwijl er aan de pittige tekst van de inspreker totaal voorbij gegaan werd. Ik vond het schrijnend te bemerken dat er slechts gesproken werd over de fusering tussen NV Woningbeheer en Stedelijk Belang en de mogelijke wens om in de toekomst de aandelen te vervreemden.

Lees verder
20 december 2001

Inspreektekst bij verkoop van opstallen verspreid bezit

Onderstaande werd op 20 dember 2001 ingesproken in de Raadsvergadering (rv375).

Lees verder
29 november 2001

SP erg ontevreden over aanschrijvingsbeleid

Inspreektekst nav het voorstel inzake evaluatie van het beleid particuliere woningvoorraad (RV 332)

Lees verder
16 augustus 2001

SP dringt aan op verordening hygiëne tattoo- en piercingshops

Handhaven van maatregelen die besmetting moeten voorkomen is taak van de gemeente. Reeds twee jaar geleden heeft het rijk aangedrongen op verbetering aangaande lokale regelgeving. Rond diezelfde tijd heeft de Haagse SP-fractie schriftelijke vragen gesteld aangaande de hygiëne in tattoo- en piercingshops.

Lees verder
6 augustus 2001

Schriftelijke vragen sloopplan Dibbetstraat

De SP heeft de onderstaande schriftelijek vragen gesteld over de sloop van de panden in de Dibbetstraat. Er is een onderzoek geweest door een onafhankelijk buro Plompen, dat echter verhuurder Steadion eerder adviseerde via buro Alphaplan over dit complex.

Lees verder
19 juli 2001

Incontinentie-luier PvdA blijkt wegwerpluier

Het raadsdebat over de 8 torens van Meier (Manhattan aan de Noordzee) had meer weg van een klucht dan van een raadsdebat. De PvdA wist zich op de borst te slaan omdat zij aan de wethouder hadden gevraagd om de schaamlap (motie van 100 sociale huurwoningen ter compensatie van de 336 te slopen sociale huurwoningen) te vergroten naar 125. Voor SP raadslid Ingrid Gyömörei was dit idee meer een soort van incontinentieluier van raadslid Schuller omdat de PvdA bang was dat dit tijdens de verkiezingen wel eens stemmers kon gaan kosten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier