h

Nieuws uit 2020

27 november 2020

Succes: meer sociale huurwoningen in de Binckhorst

Foto: SP

Dankzij een aangenomen motie van de SP in de gemeenteraad moet het stadsbestuur binnen de huidige bouwplannen voor de Binckhorst minstens 62 extra sociale huurwoningen toevoegen. Dit komt doordat de raad op 25 november heeft uitgesproken dat tijdelijke sociale huurwoningen niet langer meetellen met de ambitie van 30 procent sociale woningbouw voor de Binckhorst. Onlangs bleek namelijk dat de geplande sociale huurwoningen op het Van Klingerenkavel mogelijk voor maar 25 jaar sociaal zullen blijven, omdat deze niet door een corporatie zullen worden verhuurd maar door een belegger.

Lees verder
25 november 2020

SP lanceert initiatiefvoorstel over mondzorg: ‘Het begint bij de eerste tand’

Foto: SP

De SP wil dat de gemeente meer doet om de verschillen in tandartsbezoek tussen arm en rijk in Den Haag te verkleinen. In Den Haag gaat bijna een kwart van de kinderen niet naar de periodieke controle bij de tandarts. Ook is er een direct verband tussen het mijden van de tandarts en inkomensniveau. De SP komt daarom met een initiatiefvoorstel gericht op bewustwording, preventie vanaf de allereerste tand en het verbeteren van het gedrag omtrent de mondgezondheid. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘We mogen het als samenleving niet accepteren dat armoede en kansenongelijkheid af te lezen is aan het gebit van mensen.’

Lees verder
6 november 2020

Amare: een cultuurtempel gebouwd op misleiding en mismanagement

In het cultuurdebat van deze week gaf wethouder Van Asten aan dat de SP altijd tegen de bouw van Amare is geweest, maar dat hij twijfelde of je daar trots op kan zijn. Volgens SP-fractievoorzitter Lesley Arp heeft hij met het verschijnen van het Rekenkamerrapport over het cultuurpaleis zijn antwoord. Arp: ‘Ontransparant handelen en rampzalig projectmanagement is wat ons betreft de samenvatting van het rapport. Twee opvolgende colleges moffelden miljoenen weg om een positiever beeld van de totale kosten te geven. Door totaal mismanagement van de gekozen contractvorm moest de gemeente door eigen toedoen 33,5 miljoen extra bijlappen met de zogenaamde package deal. Wat ons betreft moet elke partij die zijn handen aan dit cultuurpaleis gebrand heeft zich flink achter de oren krabben.’

Lees verder
3 november 2020

SP: ‘Tijd voor inhaalslag sociale woningbouw’

Het college heeft in de begroting aangekondigd dat zij de ambitie om 30% van de nieuwbouw sociaal te laten zijn zowel in 2020 als in 2021 bij lange na niet zal halen. Ook de afgelopen vijf jaar was dit het geval. SP fractievoorzitter Lesley Arp: De Haagse woningzoekende betaalt de prijs voor deze gebroken beloften. Wil het college laten zien dat de belofte van 30% sociaal geen wassen neus is, dan is een inhaalslag nodig.’ Daarom zal de SP er tijdens de begrotingsbehandeling voor pleiten om de ambitie voor sociale woningbouw voor de jaren na 2021 te verhogen naar minstens 35%. Ook roept de SP op om te zoeken naar kansen voor sociale woningbouw op locaties van te verkopen gemeentelijk vastgoed of plekken waar men nieuwe hotels wil bouwen.

Lees verder
3 november 2020

SP lanceert Actieplan Energiearmoede

Foto: SP

Momenteel dreigt de energietransitie de verschillen tussen arm en rijk eerder te vergroten dan te verkleinen. Het aantal huishoudens in Nederland dat aan het einde van de maand moeite heeft om de energierekening te betalen stijgt. Om te komen tot een rechtvaardig klimaatbeleid, waarmee de ongelijkheid juist wordt verkleind in plaats van vergroot, lanceert de SP Den Haag een ‘Actieplan Energiearmoede’.  SP fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot: ‘Zo willen we collectief duurzame energie inkopen voor minima, zoveel mogelijk sociale huurwoningen van zonnepanelen voorzien en massaal sociale huurwoningen isoleren. We laten de energierekening dalen en maken mensen de baas over hun energie en de renovatie van hun woning.’

Lees verder
26 oktober 2020

SP: situatie schrijnend, vooral ook voor zorgmedewerkers

De SP maakt zich zorgen over het steeds maar toenemende aantal coronabesmettingen in Den Haag. Onze fractievoorzitster Lesley Arp vindt dat we meer in de wijken moeten gaan testen zodat we beter de besmettingshaarden in beeld krijgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier