h

Nieuws van de afdeling

16 augustus 2001

SP dringt aan op verordening hygiëne tattoo- en piercingshops

Handhaven van maatregelen die besmetting moeten voorkomen is taak van de gemeente. Reeds twee jaar geleden heeft het rijk aangedrongen op verbetering aangaande lokale regelgeving. Rond diezelfde tijd heeft de Haagse SP-fractie schriftelijke vragen gesteld aangaande de hygiëne in tattoo- en piercingshops.

Lees verder
6 augustus 2001

Schriftelijke vragen sloopplan Dibbetstraat

De SP heeft de onderstaande schriftelijek vragen gesteld over de sloop van de panden in de Dibbetstraat. Er is een onderzoek geweest door een onafhankelijk buro Plompen, dat echter verhuurder Steadion eerder adviseerde via buro Alphaplan over dit complex.

Lees verder
19 juli 2001

Incontinentie-luier PvdA blijkt wegwerpluier

Het raadsdebat over de 8 torens van Meier (Manhattan aan de Noordzee) had meer weg van een klucht dan van een raadsdebat. De PvdA wist zich op de borst te slaan omdat zij aan de wethouder hadden gevraagd om de schaamlap (motie van 100 sociale huurwoningen ter compensatie van de 336 te slopen sociale huurwoningen) te vergroten naar 125. Voor SP raadslid Ingrid Gyömörei was dit idee meer een soort van incontinentieluier van raadslid Schuller omdat de PvdA bang was dat dit tijdens de verkiezingen wel eens stemmers kon gaan kosten.

Lees verder
19 juli 2001

Waarom de SP instemde met het Masterplan Scheveningen

De SP heeft ingestemd met het masterplan Scheveningen. Waarom heeft de fractie ingestemd met dit plan waarvan de fractie toch tegen een hoop onderdelen tegen is? Slechts een argument: hier tegen stemmen is jezelf in de verdere discussie buiten spel zetten. Dit zou betekenen dat de SP gelijk buitenspel staat. Wij zullen ieders deze kritisch bezien wanneer ze als separate voorstellen op ons bordje komen. Natuurlijk zijn wij het met een groot aantal voornemens absoluut niet eens.

Lees verder
19 juli 2001

SP tegen hoogbouwvisie

inspraaktekst gemeenteraadsvergadering 19 juli 2001

Lees verder
18 juni 2001

Gevelaanpak Tesselseplein rekening eigenaar !

De SP was verbaasd en tegelijkertijd boos over het voorstel waar de gemeente moet opdraaien voor de gevelrenovatie aan het Tesselseplein. Eigenaar NV Woningbeheer is eigenaar van de panden (voornamelijk winkelpanden) en heeft nooit onderhoud gepleegd aan de winkels. Daar kan de Haagse belastingbetaler toch niet voor opdraaien? De voorgestelde kosten zijn ook nog eens een keer veel hoger dan in andere intensief beheersgebieden als Rustenburg-Oostbroek, Valkenboskwartier en Laakkwartier.

Lees verder

Pagina's

U bent hier