h

Nieuws uit 2000

17 oktober 2000

Vragen over politie-optreden

Op eerdere schriftelijke vragen van de SP over overtollig geweld tijdens een demonstratie heeft Burgemeester Deetman de vragen beantwoord.

Lees verder
12 oktober 2000

Begroting 2001

SP tegen begroting 2001

Aan de hand van de vele ingediende amendementen kan de SP-fractie concluderen dat de SP niet als enige partij ontevreden is over de begroting. Werd er vorig jaar niets gedaan met de moties en amandementen, dit jaar was daar wel ruimte voor. Helaas was de reactie van de wethouders, net als vorig jaar, hetzelfde als altijd. Alleen de wijze waarop wethouder Engering vecht voor bezuinigingen op Haagse Cultuurinstellingen is volgens de SP een groot compliment waard. De SP is van mening dat er verkeerde prioriteitstelling is gebruikt bij de begroting en heeft dan ook tegen deze begroting gestemd.

Lees verder
12 oktober 2000

Motie wisselwoningen

Op dit moment voor komt dat mensen verpleegtehuisbedden bezet houden, omdat er gewacht moet worden op urgentieverklaringen of het niet beschikbaar zijn van een woning. Voor doorstroom in Haagse verpleegtehuizen , Zeker nu in verband met de ‘vergrijzing’ steeds meer prioriteit verdiend. De SP-fractie verzoekt in de motie om zogenaamde wisselwoningen beschikbaar te stellen om zo het onnodig bezet houden van bedden te voorkomen.

Lees verder
2 oktober 2000

Rekeningrijden

Maandag 2 oktober is er een extra ingelaste raadsvergadering aangaande het BOR (bereikbaarheids offensief Regio), ook wel genoemd het rekeningrijden. Volgens de fractie gaat dit ten koste van de man met de kleine beurs en zal het de file problemen niet oplossen. Zij zullen hier dan ook tegenstemmen.

Lees verder
28 september 2000

2e termijn Stationsweg/Wagenstraat

Afgelopen woensdag werd de 2e termijn besproken van het plandocument Wagenstraat. De grote leefbaarheidsrace van de gemeente om tot een Haags Quartier Latin te komen. Reeds eerder heeft de SP aangehaald dat een Quartier Latin niet maakbaar is, maar spontaan zal moeten ontstaan. Huidige bewoners worden hun wijk uitgejaagd om plaats te maken voor studenten en nieuwe stedelingen. Te gek voor woorden natuurlijk.

Lees verder
14 september 2000

Mondelinge vragen 14/9/2000 over Houtrust

1. Kan de wethouder de raad informeren over zijn plan om een school neer te zetten op het Houtrustkavel. Waarom heeft hij de raad niet eerder geïnformeerd, nu er zelfs al bouwtekeningen bestaan?

Lees verder

Pagina's

U bent hier