h

Nieuws uit 2014

19 december 2014

Geen hoogbouw aan de kust

Bij de bespreking van het bestemmingsplan Kijkduin heeft de SP een voorstel ingediend om in een straal van 1 kilometer van de kust geen hoogbouw meer toe te staan. SP-raadslid Aisha Akhiat: "In steeds meer landen worden kusten en kustlijnen beschermd door er geen hoogbouw meer mogelijk te maken. Wat de SP betreft doen we dat ook met onze mooie kustlijn. Hiermee hopen we ook het kleinschalige karakter van Kijkduin te behouden. Het is een fijne, gezinsvriendelijke plek waar ook kleine kinderen en ouderen zich thuis voelen en dat moet zo blijven".

Lees verder
17 december 2014

Grote donatie voedselbankactie Omroep West

De afgelopen weken heeft de SP Tweede Kamerfractie en de afdeling een inzamelingsactie georganiseerd voor de voedselbankactie van Omroep West. Gisteren bracht fractievoorzitter Bart van Kent de opbrengsten van de inzameling naar de omroep. Van Kent: "Als SP hebben we de afgelopen tijd negen volle boodschappentassen en een paar honderd euro opgehaald. We zijn blij dat we hiermee een bijdrage hebben kunnen leveren aan deze belangrijke actie voor de mensen die weinig geld hebben."

Foto: Bart van Kent / Bart van Kent
Lees verder
4 december 2014

SP wil een versterking van bewonersorganisaties

De SP wil dat de bewonersorganisaties versterkt worden en dat er meer geld gaat naar de ondersteuning van deze organisaties. SP-raadslid Aisha Akhiat: "De bewonersorganisaties doen goed en nuttig werk in de stad, wat de SP betreft verdienen deze organisaties alle steun. We willen dat ze daarom voldoende geld krijgen om hun activiteiten voort te zetten, bijvoorbeeld door extra geld vrij te maken voor de bewonersorganisaties via de stadsdelen".

Lees verder
4 december 2014

Organiseer zorg in de wijk

Het stadsbestuur laat na om de overhead en de bureaucratie in de zorg aan te pakken, ook wordt de zorg niet dichter bij de inwoners georganiseerd. De SP hekelt deze keuzes van het stadsbestuur. Bart van Kent: "Over twee weken moet de raad instemmen met de zorgplannen van het stadsbestuur op het gebied van zorg. Veel is echter nog onduidelijk, de wethouder heeft een recordaantal nadere uitwerkingen en brieven toegezegd. Ook zijn er nog geen afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars, die verantwoordelijk zijn voor een deel van de zorg. Ook wordt er geen werk gemaakt van buurtzorg, terwijl dit de ambitie van de SP en vele andere raadsfracties is. De manier waarop het stadsbestuur nu de zorgplannen aanpakt is onzorgvuldig".

Lees verder
3 december 2014

Behoud kleinschalig karakter van Kijkduin

De SP wil dat Kijkduin het karakter van een kleinschalige badplaats behoudt. De plannen die het stadsbestuur nu heeft om hoogbouw toe te staan kan de SP dan ook niet ondersteunen. SP-fractievertegenwoordiger Hannie van der Sman: "Het karakter van Kijkduin als familiebadplaats is uniek. Daar past alleen een kleinschalig karakter bij. Daarom zijn we niet voor een forse uitbreiding van het NH-hotel en een forse verhoging van de strandopgang".

Lees verder
1 december 2014

Buurtonderzoek in Ypenburgse Waterwijk

Afgelopen weekend zijn SP'ers van het wijkteam Ypenburg gestart met een buurtonderzoek in de Waterwijk. De SP'ers gingen in gesprek met de bewoners over de verkeersveiligheid, de voorzieningen en het groen in de wijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier