h

Nieuws uit 2015

17 december 2015

Jonge WSW-ers krijgen volwassen loon

Vandaag werd bekend dat 29 Haagse medewerkers van de sociale werkvoorziening die nu nog het minimum jeugdloon verdienen per 1 januari 2016 een volwassen loon krijgen. Dit is het directe gevolg van een motie die op initiatief van de SP door een meerderheid van de raad werd aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling. Deze motie riep het stadsbestuur op om Den Haag ‘jeugdloonvrij’ te maken.

Lees verder
10 december 2015

College omarmt SP-voorstellen armoedebestrijding

De SP is verheugd dat wethouder Baldewsingh (PvdA) met zijn armoedebeleid afstand neemt van de asociale koers van zijn voorganger Kool. Verschillende voorstellen op het gebied van armoedebestrijding die de SP in het verleden heeft gedaan zijn overgenomen door het college. Zo krijgen minima een tegemoetkoming in hun zorgpremie, wordt er extra geld uitgetrokken voor kinderen in armoede en wordt er een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ‘slimme Ooievaarspas’.

Lees verder
4 december 2015

Van Rijn: Den Haag voldoet niet aan Wmo

De gemeente Den Haag voldoet bij de afhandeling van zorgvragen niet aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit blijkt uit de reactie van staatssecretaris Van Rijn op vragen van de SP Tweede Kamerfractie. Zowel in de Kamer als in de gemeenteraad trok de SP aan de bel over het feit dat de gemeente Den Haag bepaalde Wmo-aanvragen beoordeelt met een computerprogramma, zonder hierbij persoonlijk contact op te nemen met zorgbehoevenden.

Lees verder
2 december 2015

Studentenvakbond: uitstel bouw studentenwoningen dreigt in Den Haag

De SP en D66 in de Haagse gemeenteraad vrezen dat de herziene Woningwet zal leiden tot ernstige vertraging van de bouw van studentenwoningen in Den Haag. Zo meldt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) dat veel bouwplannen momenteel stilliggen omdat het niet langer mogelijk is voor corporaties om samen te werken met particuliere beleggers. Daarom hebben de fracties aan het stadsbestuur gevraagd welke bouwplannen dreigen uit te lopen en hoe men ervoor gaat zorgen dat er alsnog voldoende gebouwd wordt voor studenten.

Lees verder
26 november 2015

College moet RAC hallen weer op de kaart zetten

De SP heeft het college om opheldering gevraagd over de recente ontruiming van de RAC hallen. Hierdoor kan een grootschalig dance-evenement op deze locatie op het laatste moment niet doorgaan. Het feest had volgens de organisatoren een doorstart moeten betekenen voor de RAC hallen als evenementenlocatie. “Dit gebouw kan, met zijn bijzondere industriële uitstraling, van grote toegevoegde waarde zijn voor de Haagse pop- en dancescene. Doodzonde dat een poging om de RAC hallen nieuw leven in te blazen zo in de soep is gelopen”, stelt SP gemeenteraadslid Jerry Snellink.

Lees verder
17 november 2015

Oppositie wil meer duidelijkheid over aanbesteding en exploitatie van het OCC

Foto: Anouk Pross

Sinds het winnende ontwerp voor het onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) op het Spui bekend is, zijn er steeds meer signalen dat er problemen kunnen optreden bij de bouw en exploitatie van dit 'Spuiforum 2.0'. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen heeft de SP samen met andere partijen schriftelijke vragen ingediend. "Wij willen weten wat wethouder Wijsmuller gaat doen om een Tivoli-drama in Den Haag te voorkomen. Dit prestigeproject, dat gelijkenissen vertoont met het OCC, is een financiële molensteen om de nek van de gemeente Utrecht gebleken", aldus SP gemeenteraadslid Jerry Snellink.

Lees verder

Pagina's

U bent hier