h

Nieuws uit 2009

10 september 2009

Reservering € 11.5 mln. voor cultuurpaleis schandalig: investeren in werkgelegenheid, veiligheid en leefbaarheid bittere noodzaak

Gisteren presenteerde wethouder financiën de begroting voor 2010. Verbazingwekkend genoeg bleek wethouder Bolle meer behoefte te hebben de pers te informeren dan ‘haar raadsleden’. In plaats van als vanouds de stad te informeren, koos Bolle ervoor vijf geselecteerde journalisten uit te nodigen. Raadsleden tellen blijkbaar tot het begrotingsdebat niet mee. Nadere beschouwing van de begroting maakt dat duidelijk waarom voor deze werkwijze is gekozen. ‘Als dit de eindstand van deze college periode is, zou ik dat ook niet zo hoog van de toren blazen. Weliswaar is het één en ander op de rails gezet, maar grote resultaten zijn uitgebleven. Er zijn vooral veel grootse plannen gerealiseerd, met een financieel tekort van tot nu toe meer dan € 500 miljoen. Daar staat tegenover dat het behoud van ID-banen is opgeofferd en dat de verschillen tussen arm en rijk niet zijn afgenomen’, aldus Ingrid Gyömörei (fractievoorzitter SP).

Lees verder
3 september 2009

SP presenteert initiatiefvoorstel ‘Behoudenswaardige Bomen in Den Haag’ in Zuiderpark

Op dinsdag 1 september presenteerde SP raadslid Willemijne Moes in de prachtige groene omgeving van het Zuiderpark het initiatiefvoorstel ‘Behoudenswaardige Bomen in Den Haag’. In dit voorstel pleit de SP voor de introductie van een behoudenswaardige bomenlijst, die bescherming moet bieden aan bijzondere bomen die niet aan de eisen voor de monumentale bomenlijst voldoen. Willemijne Moes: “Een gezonde volwassen boom kan een hele straat of plein opfleuren en de leefbaarheid verhogen. Die bomen verdienen extra bescherming!” Voorafgaande aan de presentatie maakten de aanwezigen een korte wandeling langs een aantal mooie bomen in de omgeving.

Lees verder
2 september 2009

Constructief overleg over tractie-onderstation Conradkade

Vanmorgen vergaderde de commissie SRO over de hardnekkige containers aan de Conradkade. Eerder zijn hier door mij – fractievoorzitter Ingrid Gyömörei - vragen over gesteld. De beantwoording was van een zodanige kwaliteit en bevatte zoveel fouten, dat er maar eens gedegen over gesproken moest worden.

Lees verder
28 augustus 2009

SP vraagt bewoners Zeeheldenkwartier waakzaam te zijn voor nieuw bestemmingsplan

De afgelopen dagen is de Haagse SP fractie begonnen met het informeren van de bewoners van het Zeeheldenkwartier over het nieuwe bestemmingsplan voor deze wijk. In het ontwerp- bestemmingsplan Zeeheldenkwartier 2009 stonden ongeveer 150 fouten, die grotendeels aan het licht zijn gekomen via zienswijzen die zijn ingediend. Mede door kritiek van de SP fractie is dit plan ingetrokken en moeten de ambtenaren nu opnieuw aan de slag.

Lees verder
26 augustus 2009

Diverse organisaties ondersteunen initiatiefvoorstel ‘Daklozen in de hoofdrol’

Op dinsdag 24 augustus heeft de SP samen met GroenLinks en de Haagse Stadspartij het initiatiefvoorstel ‘Daklozen in de hoofdrol’ aan wethouder Bert van Alphen aangeboden. Dit initiatiefvoorstel draagt het college op een alternatief voor de levende kerststal te ontwikkelen, waarbij geen dieren worden gebruikt. In het publiek bevonden zich vertegenwoordigers van verschillende organisaties die hebben verklaard het initiatiefvoorstel te ondersteunen, waaronder de Kessler Stichting, het Leger des Heils Den Haag, de Haagse Dierenbescherming, Stichting Anton Constandse, de Partij voor de Dieren Zuid-Holland, Een Dier Een Vriend en de werkgroep Iets Anders Voor de Kerststal. De presentatie vond plaats in sociaal restaurant In Den Vettûh Règâh, waar allerlei heerlijke hapjes werden geserveerd.

Lees verder
21 augustus 2009

Paul Krugerlaan: duurste winkelstraat van Nederland?

Sinds 2000 heeft de gemeente Den Haag plannen gemaakt voor de economische revitalisering van de Paul Krugerlaan. Na melding in de media van een nieuwe impuls van € 550.000, vind de Haagse SP fractie het tijd om alle investeringen sindsdien in kaart te brengen. Sinds 2000 buitelen de subsidiestromen over elkaar heen, terwijl de eisen om mee te betalen door eigenaren steeds minder worden. In 2006 was er geld beschikbaar tot 1 juli 2007. Dat is verlengd tot 1 juli 2009. Naar mening van de SP is het na drie jaar tijd en miljoenen investeringen nu tijd voor de evaluatie, die al toegezegd was voor het eerste kwartaal van 2008. Welke onderdelen van het beleid zijn geslaagd, welke niet en welke onderdelen moeten doorlopen of is er een vernieuwde aanpak nodig? “Zonder de beloofde evaluatie, is er nu wederom besloten € 550.000 ‘uit te delen’. Ik vind dat vreemd” aldus Ingrid Gyömörei (fractievoorzitter). “Te meer het College in eerdere beantwoording in 2008 nog stelde dat ’veel eigenaren het wel best vinden. Zij krijgen toch hun inkomsten’”

Lees verder

Pagina's

U bent hier