h

Nieuws uit 2009

10 februari 2009

SP Delft en SP Den Haag vragen aandacht voor de Regiotaxi

Aanstaande woensdag 11 februari organiseert de SP Delft de bijeenkomst “RegioTaxi, hoe nu verder?”. Ook de SP Den Haag maakt zich zorgen over de toekomst van de Regiotaxi. Op 3 februari stelde zij schriftelijke vragen naar aanleiding van het nieuws dat het stadsgewest Haaglanden van plan is een miljoen euro te besparen op de Regiotaxi. De Haagse SP-fractie vindt de voorgenomen bezuiniging onwenselijk aangezien de dienstverlening van de Regiotaxi de afgelopen jaren te wensen overliet. Ook stelt zij dat de voorgenomen bezuiniging geen invloed mag hebben op de kwaliteit en omvang van de dienstverlening van de Regiotaxi.

Lees verder
5 februari 2009

Accountantsrekening van € 44.000 is de druppel: bestuur Pierrot kan beter opstappen

Gisteren werd bekend dat de Stichting Pierrot en Stichting Het Nieuwe Zuiderparktheater een renteloze lening om de gerezen financiële problematiek het hoofd te bieden. Naast een bedrag van € 72.000 dat niet kon worden verantwoord - de toenmalige directeur bleek gefraudeerd te hebben - ligt er nu een accountantsrekening van € 44.000. Tot verbazing van de SP deelde de nieuwe wethouder Cultuur, mevrouw Bolle, als tussen neus en lippen mede dat de kosten verder waren opgelopen door een exorbitante rekening van het accountantbureau. De wethouder kwam niet verder dan een belofte de raad eind van de maand per brief te informeren. Om tijdig meer en de juiste informatie te krijgen heeft de Haagse SP fractie alvast een set vragen meegegeven, die met de brief mee beantwoord moeten worden.

Lees verder
4 februari 2009

Den Haag Zuidwest: garantiekaart geeft geen garantie

Vandaag werd de nieuwe garantiekaart Zuid-West van november 2008 besproken.
Al bij de aankondiging van de eerste sloopdatum op de garantiekaart van 17 november 2000 heeft de SP gewaarschuwd voor ongewenste bij-effecten van deze kaart. Ook werd gesteld dat het bouwtempo te hoog lag.
De SP waarschuwde ervoor dat de plannen daarnaast niet alleen onwenselijk waren, maar daarnaast ook qua tempo onhaalbaar.

Lees verder
1 februari 2009

Laatste nieuws over Meavita !

Tijdens een spoeddebat 28 januari j.l. in de tweede kamer liet staatssecretaris Jet Bussemaker (PvdA) weten dat zij nog slechts voor twee weken de zorg via Meavita (landelijk) kon garanderen. Over situatie van de huishoudelijke hulp verwees zij naar de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
De dreigende ondergang van Meavita is het gevolg van slecht management en de lage aanbestedingsprijzen bij de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
In Den Haag gaat het hier om 6820 cliënten huishoudelijke hulp bij Meavita. De SP fractie is het met de wethouder zorg eens dat de huishoudelijke zorg in Den Haag, gegarandeerd moet worden.

Lees verder
26 januari 2009

Meavita belooft betere communicatie met personeel in 2009

Op dinsdagochtend 20 januari heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Actiegroep Thuiszorg Den Haag, ondersteund door de SP, en algemeen directeur van Meavita Pieter de Vente. Pieter de Vente heeft de Actiegroep uitgenodigd nadat de vragenlijst over de Haagse thuiszorg, die tevens te vinden is op de website van de SP, zijn aandacht had getrokken.

Lees verder
26 januari 2009

SP raadslid Van Driel: bestrijden genitale verminking moet hoger op Haagse prioriteitenlijst

SP gemeenteraadslid Hiek van Driel heeft onder meer naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 24 januari schriftelijke vragen gesteld over genitale verminking. Van Driel wil weten hoeveel meldingen van genitale verminking bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling uit Den Haag afkomstig zijn. Zij vindt dat het pro-actief opsporen en vervolgen van de daders van deze gruwelijke misdaad hoger op de prioriteitenlijst van de gemeente Den Haag moet staan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier