h

Nieuws uit 2009

23 januari 2009

Strijkijzer zorgt weer voor beroering: SP neemt het op voor bewoners

Tijdens een wijkoverleg bij de bewonersorganisatie "Buurtstation" bleek dat er een nachtclub op de bovenste etages van het Strijkijzer zou komen.
Dit was voor ons raadslid Tymen Colijn aanleiding om het college schriftelijke vragen te stellen hoe dit te rijmen is met allerlei rechtelijke uitspraken over een horecavoorziening in de top van deze woontoren.
De randvoorwaarden gesteld rondom en na de bouw van deze woontoren zoals het oplossen van de windhinder , verkeersveiligheid, laden /lossen en parkeren zijn 1 ½ jaar na oplevering ook nog steeds onvoldoende opgelost.

Lees verder
23 januari 2009

Haagse SP fractie stelt schriftelijke vragen over prioriteitenlijsten voor museumstukken

De SP fractie stelde deze vragen naar aanleiding van het nieuws dat veel musea wel een rampenplan hebben, maar dat in deze rampenplannen vaak niet vermeld staat welke museumstukken het eerst gered dienen te worden. Om te toetsen of museumstukken ook hanteerbaar zijn in het geval van een crisissituatie dient er bovendien een oefening plaats te vinden met dummys, aldus Marja van Peek in het Parool van 22 januari. De fractie vraagt zich af of de grote Haagse musea (bijvoorbeeld het Gemeentemuseum, het Mesdag Museum en het Haags Historisch Museum) al een prioriteitenlijst in hun rampenplan hebben opgenomen. Bovendien wil de fractie weten of het college bereid is Haagse musea te adviseren om een prioriteitenlijst op te stellen, zodat cultureel erfgoed in Den Haag beter beschermd wordt.

Lees verder
20 januari 2009

Commissie voor de Stadsdelen: mag de Hagenaar ook aanwezig zijn?

De vergadering van de Commissie voor de Stadsdelen, die op woensdagavond 21 januari zou plaatsvinden, is verplaatst naar 13:30. Dit is een beslissing waar de Haagse SP fractie bijzonder ontevreden mee is, aangezien dit een tijdstip is waarop veel inwoners van Den Haag aan het werk zijn. De SP vindt dat de vergadering van de Commissie voor de Stadsdelen in principe 's avonds plaats moet vinden.

Lees verder
20 januari 2009

SP treft wederom rotzooi en achterstallig onderhoud aan in Mariahoeve

De SP in Den Haag trok afgelopen zondag met zes mensen Mariahoeve in om te kijken of wethouder Norder zich aan zijn belofte heeft gehouden. De wethouder beloofde bewoners in september om woningen, die in aanmerking komen voor sloop, te blijven onderhouden.

Lees verder
19 januari 2009

SP zorgt voor extra aandacht voor lawaai

Bij de raadsbehandeling van het Actieplan Omgevingslawaai Den Haag 2008-2013 is door de SP gezorgd voor extra aandacht voor de gevolgen van het plan voor de Hagenaar.

Lees verder
13 januari 2009

Ledenvergadering programma Europese Verkiezingen

Woensdag 21 januari 2009 organiseert de SP afdeling Den Haag van 19.30 uur tot 22.00 uur in het partijpand aan de Allard Piersonlaan 48 een ledenvergadering over het concept verkiezingsprogramma voor het Europarlement. Op donderdag 22 januari van 19.30 tot 22.00 uur is het tweede deel van de vergadering, mochten we er in één avond niet uitkomen. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om hun mening te geven over dit conceptprogramma.
Another Europe is possible

Lees verder

Pagina's

U bent hier