h

Nieuws uit 2011

11 oktober 2011

Strijd mee tegen bezuinigingen op de sociale werkplaats!

De Haagse SP heeft al een flinke rij getekende handschoenen opgehaald de afgelopen paar weken. Deze handschoenen zijn onderdeel van een actie tegen geplande bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. De aankomende twee zaterdagen zal de SP wederom in de stad staan. Op zaterdag 15 is de partij te vinden in het winkelcentrum op de Leyweg en zaterdag 22 oktober op de Grote Markt.

Lees verder
6 oktober 2011

SP hekelt bezuinigingsdrift Haags VVD-college

De Haagse begroting voor 2012 is bekend en de SP hekelt de bezuinigingsdrift van dit VVD-college. Zo sluit het gemeentebestuur zes wijkbibliotheken en ruim eenentwintig buurthuizen. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: “Ondanks de vele bezuinigingen op cultuur en welzijn wil dit college voor 100 miljoen euro een cultuurforum neerzetten op het Spuiplein waar niemand op zit te wachten. Niet te verteren terwijl er zelfs fors bezuinigd wordt op chronisch zieken en ouderen. Hiermee kiest het college wederom voor prestige en niet voor de inwoners van Den Haag”.

Lees verder
4 oktober 2011

Haagse SP in actie voor de sociale werkplaatsen

De Haagse SP voert actie tegen de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Het winkelend publiek kon op 1 oktober op de Haagse Markt hun handtekening zetten op een werkhandschoen. Op dinsdagochtend 4 oktober konden medewerkers van de Haeghe Groep hun handtekening zetten. Deze handschoenen worden uiteindelijk aan elkaar geknoopt als een ketting van solidariteit en aangeboden aan minister Kamp van sociale zaken en werkgelegenheid.
Haagse SP'ers in gesprek met medewerkers van de Haeghe GroepHaagse SP'ers in gesprek met medewerkers van de Haeghe Groep

Lees verder
28 september 2011

SP in de bres voor Heimanshof

De Haagse SP heeft opheldering gevraagd over het onderhoud en beheer van de Heimanshof in het Zuiderpark. De partij pleit ervoor om niet te bezuinigen op het onderhoud aan de Heimanshof en wil dat het onderhoud uitgevoerd wordt door een deskundig hovenier. In de Den Haag Centraal van 16 september is te lezen dat de helft van het personeel wat zorgde voor het onderhoud verdwenen is. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: “De Heimanshof vervult een belangrijke functie op het gebied van natuur- en milieueductatie voor schoolklassen. Het zou erg jammer zijn als dit verdwijnt, vanwege een ondoordachte bezuiniging.”

Lees verder
27 september 2011

SP-initiatiefvoorstel "behoudenswaardige bomen" aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 22 september is het initiatiefvoorstel van de Haagse SP “behoudenswaardige bomen in Den Haag” aangenomen door de voltallige gemeenteraad. SP-raadslid Bart van Kent: “bomen geven lucht en rust in een drukke en volle stad zoals Den Haag. Het is daarom belangrijk dat bomen die al tientallen jaren het straatbeeld bepalen, behouden blijven”.

Lees verder
16 september 2011

SP-fractie steunt afschaffen wachtgeld raadsleden (met update)

Donderdagavond zal de Haagse SP-fractie het voorstel van de VVD om het wachtgeld voor raadsleden te schrappen van harte ondersteunen. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: “Een prima voorstel van de VVD, zelf stellen we dit al jaren voor. Raadsleden hebben een nevenfunctie en zijn geen werknemers. Wanneer een raadslid zijn parttime functie verliest, kan hij of zij gewoon aanspraak maken op WW of Bijstand. Het is dus onzin om deze luxe regeling in stand te houden.” Wat de SP betreft is het afschaffen van het wachtgeld een eerste stap. “De hoge vergoeding voor raadsleden mag omlaag en de gemeente moet ook werk maken van oud-wethouders die al jaren gebruik maken van wachtgeld” aldus Gyömörei.

Lees verder

Pagina's

U bent hier