h

Nieuws uit 2011

4 augustus 2011

Maak Haags OV veiliger

De afgelopen tijd hebben er een groot aantal incidenten in het Haags openbaar vervoer plaatsgevonden waarbij het personeel het slachtoffer werd. SP-raadslid Bart van Kent: “Iedereen moet met zijn poten van het HTM personeel afblijven. Om dit te bereiken kan een OV verbod bij zeer zware overtredingen uiteindelijk een middel zijn. Maar belangrijker is dat er voldoende beveiligers aanwezig zijn om de veiligheid te garanderen en in te grijpen als dat nodig is. Want met een OV verbod is een misdaad nog niet voorkomen. Tijdens de verkiezingen wilde bijna elke partij meer personeel op bus en tram. Maar juist het aantal beveiliging zal fors afnemen door de mega bezuiniging op het Haagse OV. De veiligheid van de controleurs en chauffeurs en die van de reiziger zal hierdoor nog verder afnemen.”

Lees verder
29 juli 2011

Haagse SP wil vaart achter sollicitatieplicht wethouders

De SP wil dat het college van B & W snel werk maakt van de sollicitatieplicht voor ex-wethouders. Sinds 2010 hebben wethouders die na aftreden een uitkering ontvangen sollicitatieplicht. Het nu is volstrekt onduidelijk of het college van B&W de oud-wethouders achter de vodden zit. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei heeft hierover vragen gesteld. Zij wil weten of inmiddels een extern re-integratiebedrijf is ingehuurd voor de begeleiding en eventuele outplacement van de ex-wethouders. De SP wil weten hoe vaak het college een re-integratietraject heeft toegekend aan de ex-wethouders, en wat de resultaten daarvan zijn tot nu toe.

Lees verder
22 juli 2011

Beschermd stadsgezicht belemmert sportcampus

Ingrid GyömöreiDe SP vraagt zich af wat de gevolgen zijn van de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht van het Zuiderpark voor de ontwikkeling van de 'sportcampus Zuiderpark' op het terrein van het voormalige ADO-stadion. Het totale Zuiderpark is sinds 1 februari 2011 door het ministerie van OC en W tot beschermd stadsgezicht verklaard, ook het stuk waar de gemeente een sportcampus wil realiseren. Dit betekent dat onder andere het groen, de slootjes, paden en de bomenranden niet zomaar veranderd mogen worden. Maar ook het aanzicht van het Zuiderpark valt onder die bescherming. Het is dus maar de vraag of de plannen zoals ze er nu liggen ongewijzigd, en op de geplande datum (eind 2011) van start kunnen gaan.

Lees verder
12 juli 2011

SP stelt voor raadvergoeding met 20% te verlagen

De Haagse SP wil dat de vergoeding voor raadsleden met 20% wordt verlaagd. Raadsleden in Den Haag krijgen een riante vergoeding, 2181,10 euro bruto, plus 240,26 euro onkostenvergoeding per maand. SP fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Een vergoeding van ruim 2421,36 euro per maand voor een part-time functie die de meeste raadsleden anderhalve dag per week kost, is belachelijk gezien de vele bezuinigingen van dit moment. De gemeente bezuinigt fors op allerlei voorzieningen en zaken voor de Haagse burger. Het zou daarom goed zijn als raadsleden naar hun eigen vergoeding kijken en de broekriem zelf ook aanhalen. Deze kan makkelijk met 20% omlaag."

Lees verder
11 juli 2011

Haagse festivals en evenementen ook toegankelijk voor mensen met handicap

Dankzij een motie van de Haagse SP wordt het bezoeken van een evenement of een festival straks voor mensen met een chronische ziekte of een handicap veel gemakkelijker. Toegankelijkheid voor alle Hagenaars wordt opgenomen in de evenementenvisie, en in de criteria voor festivals en evenementen die Den Haag Marketing hanteert. Nu blijkt nog dat veel festivals en evenementen slecht bereikbaar zijn voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

Lees verder
5 juli 2011

Vragen bij subsidie The Hague Jazz

De Haagse SP is verontrust over de financiële situatie rondom The Hague Jazz. De afgelopen dagen stonden er meerdere berichten in de krant over de financiële problemen bij dit festival. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "The Hague Jazz heeft ruim 178.000 euro subsidie ontvangen van de gemeente, met als eis dat dit festival aan al zijn betaalverplichtingen zou voldoen. Nu lees ik in de krant dat dit niet gelukt is, heeft Buma/Stemra beslag gelegd op tegoeden van het festival en wordt gesuggereerd dat het festival sinds 2006 op een zwarte lijst zou staan. Ik wil nu opheldering over deze onduidelijke kwestie".

Lees verder

Pagina's

U bent hier