h

Nieuws uit 2012

6 december 2012

Eindelijk gedenkteken Halabja in Den Haag

In Den Haag komt eindelijk een gedenkteken om de gifgasaanval op Halabja waardig te kunnen herdenken. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de Haagse SP in vervulling. Al in 2010 toen de SP twee ton ongebruikte fractievergoedingen terugstortte naar de gemeente, gaf men als tip mee dit te besteden aan zoʼn gedenkteken. Helaas werd deze tip niet opgevolgd. Inmiddels heeft het comité Halabja herdenking middels een burgerinitiatief het verzoek voor een gedenkteken bij de gemeenteraad neergelegd. Dit initiatief heeft de SP actief ondersteund. Het ziet ernaar uit dat een meerderheid in de raad dit initiatief gaat steunen. “Juist in Den Haag, stad van vrede en recht hoort zoʼn gedenkteken thuis. We zijn blij dat deze dramatische gebeurtenis waar Westerse landen de grondstoffen voor leverden eindelijk een waardig gedenkteken krijgt in Den Haag.” Aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei.

Lees verder
3 december 2012

Vragen over onterechte beslagleggingen op inkomen

De SP heeft vragen gesteld over onterechte beslagleggingen op het inkomen van huishoudens. In een aflevering van het TV-programma Kassa bleek dat op het inkomen onder een bepaald bedrag geen beslag gelegd mag worden. Ook bleek in deze aflevering dat in een overgrote meerderheid van de gevallen geen rekening gehouden wordt met deze zogenaamde beslagvrije voet en dus onterecht beslag wordt gelegd op het inkomen van mensen. SP-raadslid Bart van Kent heeft om opheldering gevraagd: "Wanneer toch beslag wordt gelegd op een te groot deel van het inkomen raken mensen vaak nog verder in de schulden, kan men de zorgverzekering niet meer betalen en moet men aanspraak maken op extra faciliteiten van de gemeente. Een vreselijk situatie voor deze mensen en daarom wil ik dat het gemeentebestuur actie onderneemt."

Lees verder
28 november 2012

Veel belangstelling voor actie ‘Kinderen van de rekening’

Afgelopen zaterdag gingen op meerdere plekken in Den Haag SP’ers de straat op om aandacht te vragen voor de actie ‘kinderen van de rekening’. De SP vraagt met deze actie aandacht voor armoede onder kinderen. Hiervoor haalt de partij kinderschoenen op. Het winkelend publiek reageerde positief op de actie. Veel voorbijgangers gaven aan thuis nog eens goed op zoek te gaan naar kinderschoenen die over zijn. SP-bestuurslid Hannie van der Sman: “We hopen de komende week nog zoveel mogelijk kinderschoenen op te halen, zodat we deze op 4 december bij de Tweede Kamer kunnen aanbieden”.

Lees verder
27 november 2012

Raamexploitanten dupe van forse verhoging belasting

Het gemeentebestuur heeft besloten om de belastingen voor het midden- en kleinbedrijf in de reguliere horeca te verlagen. De SP vindt dit een positieve ontwikkeling. De verlaging wordt echter volledig gecompenseerd door de belastingen voor de raamexploitanten zesmaal te verhogen. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "De maatschappelijke effecten van het verhogen van deze belastingen zijn enorm. De vrouwen die in de seksindustrie werken worden hier de dupe van. Een dom besluit dus."

Lees verder
22 november 2012

Wel fietspad geen bomenkap Laan van Meerdervoort

De SP ziet geen noodzaak om de bomen aan de Laan van Meerdervoort te kappen en wil dat het fietspad en de nodige rioolwerkzaamheden worden uitgevoerd zonder de groene middenberm aan te tasten. De bomen in de middenberm zouden moeten wijken voor de aanleg van parkeerplaatsen. Wat de SP betreft is nut- en noodzaak van deze parkeerplaatsen nog niet aangetoond en is de kap van de beeldbepalende bomen daarom zonde. SP-raadslid Bart van Kent: "Onlangs is betaald parkeren in de wijk ingevoerd, de effecten hiervan zijn nog niet bekend. Dit kan zomaar betekenen dat er minder parkeerplekken nodig zijn. Er zullen ook een groot aantal parkeerplekken worden aangelegd in de aangrenzende Vruchtenbuurt. Ook hebben de bewoners allerlei alternatieven voor parkeerplekken aangedragen, deze moeten eerst goed onderzocht worden als het aan de SP ligt. Uitstel van de bomenkap aan de bekendste laan van Den Haag zou daarom niet meer dan terecht zijn!"

Lees verder
22 november 2012

Maak een einde aan armoede onder kinderen

In Nederland wonen ruim 350.000 kinderen in armoede. Voor hen is geen geld voor gezonde voeding, kleding of om lid te worden van een sportclub. Deze kinderen krijgen de rekening voor de crisis gepresenteerd. De SP is daarom begonnen met het inzamelen van kinderschoenen. Deze kinderschoenen worden op 4 december aangeboden aan het kabinet als symbool voor de kinderen die opgroeien inarmoede in Nederland. “Elk kind dat opgroeit in armoede is er een teveel. Daarom moet het kabinet nu in actie komen om deze schrijnendste vorm van armoede aan te pakken!”aldus SP-bestuurslid Hannie van der Sman die de actie in Den Haag coördineert.

Lees verder

Pagina's

U bent hier