h

Nieuws uit 2012

25 oktober 2012

Steun voor petitie hergebruik Dr. Anton Philipszaal en Lucent Danstheater

De SP steunt de onlangs gestarte petitie die het gemeentebestuur oproept om het prestigeproject van een cultuurforum op het Spuiplein niet uit te voeren. In plaats van dit onbetaalbare bouwproject, zouden de huidige gebouwen rondom het Spuiplein hergebruikt kunnen worden. De petitie roept op om een samenhangende stedelijke ruimte te maken van het Spuiplein door middel van het creëren van een cultuurplein in plaats van een cultuurforum. Daarnaast is sloop en nieuwbouw een verouderd concept, juist hergebruik van bestaande gebouwen is de toekomst. "Hergebruik van bestaande gebouwen is in deze tijd duurzaam. Aan de ene kant bespaart het de stad en de belastingbetaler een hoop geld aan nieuwbouwkosten, aan de andere kant wordt de leefomgeving een milieubelastende sloop en nieuwbouwproject bespaard. Ook bespaart het een hoop overlast voor de omwonende en omliggende ondernemers aan het Spuiplein." aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei.

Lees verder
23 oktober 2012

Bouw cultuurforum onverantwoord

Het gemeentebestuur van Den Haag wil een prestigieus cultuurpaleis op het Spuiplein bouwen. De SP vindt dit een onverantwoord, ondoordacht en misplaatst idee. Het gebouw gaat minimaal 180 miljoen euro kosten, terwijl de gemeente op dit moment fors bezuinigt op het culturele aanbod in Den Haag. Een icoon als het Koorenhuis wordt door bezuinigingen met sluiting bedreigd, verschillende goedbezochte buurtbibliotheken moeten de deuren sluiten en verschillende cultuurpodia in de wijken wordt de nek omgedraaid. "Dit college van VVD, D66, PvdA en CDA kiest liever voor prestige en sloop, dan voor versterking van het huidige culturele aanbod in Den Haag. Duizenden Haagse inwoners kwamen via het Koorenhuis op een toegankelijke manier in aanraking met cultuur. Dit wordt wegbezuinigd ten faveure van een Cultuurpaleis voor minimaal 180 miljoen euro in crisistijd. Dood en doodzonde!" Aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei.

Lees verder
17 oktober 2012

Alarmfase ROOD voor Koorenhuis

“Afbraak van het Koorenhuis is dom en kortzichtig, omdat hierdoor tienduizenden Haagse inwoners, vooral jongeren, de aansluiting met kunst en cultuur dreigen te verliezen. Het is ook een ramp voor de medewerkers die veelal gedwongen ZZP'er moeten worden” aldus SP-raadslid Bart van Kent. De SP heeft geen goed woord over voor de afbraakplannen van D66-wethouder de Jong waarin het Koorenhuis wordt wegbezuinigd. “De wethouder lijkt zich niet te bekommeren over de onzekerheid van de cursisten en de werknemers van het Koorenhuis. Nog steeds is onduidelijk wat er precies gaat gebeuren, terwijl de bezuiniging al per 1 januari 2013 ingaan. Zo ga je niet om met een van onze kroonjuwelen van de Haagse cultuur en met de bijna 200 werknemers. Zorgvuldigheid is geboden in plaats van een zwalkkoers met ondoordachte en onzorgvuldige besluiten.” aldus van Kent

Lees verder
15 oktober 2012

SP-jongeren in actie voor behoud Koorenhuis

Dinsdag 16 oktober om 19.00 debatteert de Haagse gemeenteraad over het voortbestaan van het Koorenhuis. Het voornemen van wethouder Marjolein de Jong (D66) om 80% op het budget van het het Koorenhuis te bezuinigen stuit op veel verzet. Om de petitie van het Koorenhuis te ondersteunen heeft de SP jongerenafdeling ROOD mensen hun creatieve steunbetuigingen laten zetten op een muur van verzet. ROOD brengt de muur van verzet dinsdag naar de raadzaal om de politici te overtuigen van het nut van het populaire kunstencentrum.

Lees verder
9 oktober 2012

Noodzaak overname van HTM-aandelen door NS niet aangetoond

Vandaag besprak de Haagse gemeenteraad met vertegenwoordigers van de HTM en de NS over een overname van HTM-aandelen door de NS. Volgens de SP is nut en noodzaak van zo'n overname nog niet aangetoond. De ambities die NS en HTM samen hebben zijn ook prima te realiseren door samenwerking tussen beide bedrijven. Een overname van aandelen is dan ook volgens de SP niet nodig. De NS is voornemens om 49 procent van de aandelen van de HTM over te nemen. Op dit moment zijn 100 procent van de aandelen nog in bezit van de Gemeente Den Haag. Op deze wijze heeft de politiek nu nog zeggenschap over de Haagse onderneming, door een overname van aandelen verschuift deze zeggenschap voor een groot deel naar de NS. SP-raadslid Bart van Kent: "Ik hoor mooie ideeën van zowel NS en HTM, men wil bijvoorbeeld bij station Holland Spoor allerlei winkels gaan openen en beide bedrijven willen de aansluiting van bus en tram op de trein verbeteren en reizigersinformatie delen. Dit zijn mooie plannen waarvoor een overname niet nodig is. Hou HTM daarom Haags en laat de aandelen in handen van de Gemeente Den Haag!".

Lees verder
8 oktober 2012

Bestemmingsplan Oostduin - Arendsdorp niet van deze tijd

Tijdens de commissievergadering van 3 oktober werd duidelijk dat het bestemmingsplan voor Oostduin - Arendsdorp niet meer van deze tijd is. In dit bestemmingsplan wordt de serviceflat Arendsdorp en verpleeghuis Oostduin flink uitgebreid en herontwikkeld. Vanuit de omliggende wijk zijn veel klachten gekomen op dit omvangrijke plan. Ook de SP vindt de plannen ongepast. Zo betoogde de SP dat het nu eindelijk tijd wordt om alle nieuwbouwplannen flink terug te schroeven, gezien de grote leegstand in de stad. "Weer wordt een stuk groen opgeofferd voor een stuk nieuwbouwplan. Terecht dat de wijk in verzet komt, laten we nu eens eerst kijken naar alle leegstand in de stad en dit aanpakken voordat we weer aan nieuwbouw beginnen" aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei.

Lees verder

Pagina's

U bent hier