h

Nieuws uit 2012

2 oktober 2012

HTM moet haast maken met verplaatsen illegale stroomcontainers

Vorige week werd bekend dat de HTM eindelijk de illegaal geplaatste stroomcontainers op de Conradekade moet verwijderen op last van de gemeente. Sinds 2009 vraagt de SP aandacht voor de bewoners die overlast ondervinden van de stroomcontainers. De containers zorgen niet alleen voor overlast, maar zijn ook nog eens illegaal geplaatst. De HTM krijgt nu van de gemeente twee jaar de tijd om een alternatieve locatie te vinden. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Wat mij betreft worden deze containers zo snel mogelijk verwijderd. Omwonenden zitten al jaren in de overlast en ze zijn ook nog eens illegaal geplaatst. Daarom is twee jaar te lang en moet de HTM haast maken. Al in 2009 vroegen we aan de gemeente om samen met de HTM een alternatieve locatie te zoeken. Waarom heeft dit drie jaar moeten duren en krijgt de HTM nu nog eens twee jaar uitstel? Onbegrijpelijk!"

Lees verder
2 oktober 2012

Red het Koorenhuis-festival groot succes

Scherpe gitaarsolo's, stagedives, moshpits, maar ook hiphop: het Red het Koorenhuis-festival was vrijdagavond een groot succes. Zo'n tweehonderd muziekliefhebbers, jong en oud, kwamen bijeen om te luisteren naar gevestigde bands als Baby Face Nelson en jong talent, dat deelnam aan de bandjeswedstrijd.

Lees verder
28 september 2012

Begroting 2013 is liberale oogst van sloop en prestige

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2013 hekelde de SP de keuze van het college voor onzinnige prestige ten koste van voorzieningen voor de Haagse inwoners. In de begroting schrijft het gemeentebestuur dat dit de oogst wordt van het beleid van de afgelopen jaren. De SP ziet een liberale oogst van sloop en prestige. Zo kiest het college van VVD, PvdA, CDA en D66 voor de bouw van een prestigieus cultuurgebouw van 180 miljoen euro. Om dit te betalen worden zes wijkbibliotheken gesloten en wordt een deel van de culturele infrastructuur in Den Haag vernield, Haagse iconen als het Laaktheater, theater de Regentes en het Koorenhuis moeten vanwege de bezuinigingen de deuren sluiten en medewerkers ontslaan die al jaren met hart en ziel werken voor deze organisaties. Medewerkers in de thuiszorg worden vanaf april 2013 betaald voor het salaris van een schoonmaker, terwijl thuiszorgmedewerkers belangrijk werk verrichten en een hoger salaris verdienen. Aan de andere kant wordt 1,2 miljoen euro extra uitgetrokken bovenop een eerdere uitgave van 1,3 miljoen euro voor het verhogen van de Dr. Kuyperkade, zodat men per boot naar Madurodam kan varen. SP-fractievoorzitter: "De keuzes van dit gemeentebestuur zijn bizar. Er wordt volop geld gesmeten in de bodemloze put van verschillende prestigieuze projecten, met als gevolg dat voorzieningen in de stad verdwijnen voor haar inwoners en honderden mensen ontslagen worden als gevolg van de bezuinigingen van dit gemeentebestuur. Men investeert liever in prestigieuze projecten dan in mensen. Van de VVD was ik dit nog wel gewend, maar partijen als PvdA, CDA en D66 die dit beleid ook van harte ondersteunen stellen mij zeer teleur!"

Lees verder
27 september 2012

Onheldere wateragenda mist ambitie

Al jaren pleit de SP voor een vernieuwde wateragenda. Gezien de ligging van Den Haag aan zee en het vele water in de stad is het belangrijk dat de gemeente hierover een duidelijke visie heeft. Volgens de SP ontbreekt deze visie in de nieuwe agenda. In veel bestemmingsplannen wordt al wel verwezen naar de nieuwe wateragenda, toch blijft nog veel rondom toepassing en veiligheid onhelder. Zo blijft de vraag open of de riolering in Den Haag nu op orde is en water bij regen voldoende afgevoerd kan worden. Ook heeft de SP nog veel vragen over buitendijks bouwen en is nog veel onduidelijk rondom de waterberging in de stad. SP-fractievoorzitter: "Water is een belangrijk thema voor een grote stad als in Den Haag. Bij nieuwbouwplannen moet goed nagedacht worden dat dit niet leidt tot problemen met de waterhuishouding in de stad. Ik roep daarom het college op om met een ambitievolle en heldere wateragenda te komen. Hier wachten we al zeker zes jaar op".

Lees verder
24 september 2012

'De Vijf poortjes' blijft behouden

Meerdere malen heeft de SP aandacht gevraagd voor het kenmerkende gebouw "De vijf poortjes" aan het Spui. December vorig jaar werd bekend dat het gebouw gesloopt wordt, omdat op deze plek een nieuwbouwlocatie van de Primarkt gebouwd wordt. Hierbij is toegezegd aan de SP dat de gevel van dit "De vijf poortjes" behouden zou blijven. De sloop van dit gebouw zou gecontroleerd verlopen, zodat de gevel opgeslagen kan worden en op een later tijdstip elders in de stad herbouwd kan worden. Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden gestart, maar bleek de gevel niet beschermd te zijn. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Het is belangrijk dat bij de sloopwerkzaamheden de gevel beschermd wordt, zodat dit kenmerkende gebouw behouden blijft voor de stad. Ik heb daarom aan de wethouder om opheldering gevraagd over deze kwestie".

Lees verder
21 september 2012

Gemeente en gemeenteraad faalt bij aanbesteding thuiszorg

Met het opnieuw aanbesteden van de thuiszorg in Den Haag tegen een te laag uurtarief slaat zowel de gemeente als de gemeenteraad de verkeerde weg in. Door de aangenomen zorgwetten van voormalig SP-fractievoorzitter Agnes Kant is het niet meer verplicht voor gemeenten om de thuiszorg aan te besteden. Toch heeft de gemeenteraad in meerderheid gekozen voor aanbesteden tegen een te laag uurtarief. SP-raadslid Bart van Kent “Van het aanbesteden van thuiszorg wordt niemand beter. Mensen die thuiszorg nodig hebben vrezen hun vaste thuiszorgmedewerker te verliezen. Medewerkers uit de thuiszorg vrezen het verlies van hun baan en daarnaast nog eens daling van het inkomen. Daarom moeten we af van het verouderde idee van marktwerking en overstappen naar kleinschalige buurtzorg. Dit kost minder geld aan bureaucratie en levert betere zorg op.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier