h

Nieuws uit 2020

22 juli 2020

Van steun voor lokale bedrijven tot schonere wijken - de SP boekt succes!

Het roerige politieke seizoen van 2019-2020 werd afgesloten met een raadsvergadering van bijna 9 uur lang, verspreid over 14 en 15 juli. De Haagse SP-fractie wist - al dan niet in samenwerking met andere gemeenteraadsfracties - diverse successen binnen te slepen!

Lees verder
1 juli 2020

Succes: motie SP ‘Den Haag voor 14’ aangenomen

Foto: SP
Tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2020 heeft de Haagse raad zich uitgesproken voor het verhogen van het minimumloon naar 14 euro. Onze fractievoorzitter Lesley Arp diende hiertoe samen met Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij een motie in om bij het kabinet aan te dringen op het verhogen van het minimumloon naar 14 euro. De fracties van GroenLinks, de PvdA, NIDA en de Islam Democraten hebben het voorstel mede-ondertekend. 30 raadsleden stemden voor, wat betekent dat de motie is aangenomen! Lesley Arp: “Ik ben ongelooflijk trots dat Den Haag zich als eerste G4-stad aansluit bij de groeiende beweging voor een minimumloon van 14 euro. Het doel is natuurlijk dat ook het ‘andere Den Haag’ uiteindelijk niet langer om de roep voor een fatsoenlijk inkomen voor iedereen heen kan.” 
Lees verder
17 juni 2020

Gezocht: Rattenvanger van Moerwijk

Foto: Neeltje Dijkstra

Heeft u ook al de posters zien hangen in Moerwijk? De actiegroep Rattenprobleem Moerwijk en de SP Den Haag zijn een zoekactie gestart naar de “Rattenvanger van Moerwijk”, oftewel wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). De wethouder is maar weinig te bekennen in Moerwijk, terwijl de rattenplaag bij lange na niet onder controle is. Donderdagochtend 18 juni spreekt de commissie leefomgeving van de Haagse gemeenteraad over het rattenoffensief. Reden voor de actiegroep en de SP om weer aandacht voor het probleem te vragen.

Lees verder
5 juni 2020

College gaat met de rug naar marktkooplieden staan

Foto: Roel Wijnants / Creative commons

Op 3 juni besprak de gemeenteraad het rekenkamer rapport 'uit de markt prijzen', waaruit blijkt dat marktkooplieden op de Haagse markt jarenlang teveel huur aan de gemeente betaalden. Het college legde het rapport naast zich neer, een unicum dat een rapport van de rekenkamer niet werd opgevolgd. SP-fractievoorzitter Lesley Arp deed al eerder voorstellen om de marktkooplieden te compenseren vanuit de middelen voor de werving van internationale bedrijven en om de huurverhoging van dit jaar tegen te houden. Lees hieronder haar spreektekst van 3 juni:

Lees verder
18 mei 2020

Succes: Haag Wonen versnelt vervanging gevaarlijke cv-ketels

Foto: Kari Söderholm

Op 13 mei maakte het stadsbestuur bekend dat Haag Wonen 2000 brandgevaarlijke cv-ketels van het merk Agpo Ferroli versneld gaat vervangen. Dit op aandringen van de Haagse SP-fractie, die de trage vervanging van de ketels aankaartte in de gemeenteraad. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘De veiligheid van huurders moet altijd voorop staan. Wij zijn blij dat Haag Wonen er nu toch voor kiest om door te pakken.’

Lees verder
29 april 2020

‘Pak geen vrije dagen af van thuiszorgmedewerkers’

De fracties van SP, GroenLinks, D66 en PvdA in de Haagse gemeenteraad zijn ontsteld over de videoboodschap die de CEO van het ook in Den Haag actieve thuiszorgbedrijf Axxicom aan zijn medewerkers stuurde. In de videoboodschap worden medewerkers die nu minder werk hebben door de coronacrisis opgeroepen om vakantiedagen op te nemen. Dit zou nodig zijn om het bedrijf financieel gezond te houden, maar ook zodat medewerkers zich “dan misschien minder bezwaard voelen om thuis te zitten en wel hun salaris doorbetaald te krijgen”.  

Lees verder

Pagina's

U bent hier