h

Nieuws van de afdeling

12 november 2019

Een gezellige avond met kandidaten partijbestuur

Foto: Joshua Versijde

Afgelopen vrijdag waren een aantal kandidaten voor het partijbestuur van de SP te gast op ons afdelingspand. Samen met de leden uit de afdeling hebben we met hen gesproken over onze ideeën over wat de SP de komende tijd nodig heeft. Zij gaven aan wat ze graag zouden willen doen binnen het partijbestuur. Het was al met al een nuttige en gezellige avond. 

Lees verder
1 november 2019

Eindelijk duidelijkheid over telefonisch indiceren

Al geruime tijd maakt de SP zich zorgen over de telefonische indicaties binnen de WMO, waarbij er zorg over de telefoon wordt toegekend. Er waren bij de SP meerdere signalen binnengekomen dat er mensen geïndiceerd werden via de telefoon, terwijl het absoluut noodzakelijk is dat er een WMO consulent op huisbezoek gaat. SP-fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot: “Mensen zijn vaak trots en zullen niet snel aangeven dat ze hun huishouden niet op orde krijgen. Daarom moeten WMO consulenten dit echt met eigen ogen zien.” Na schriftelijke vragen en meerdere debatten heeft de wethouder tijdens de commissievergadering van 31 oktober eindelijk toegezegd om een kader op te stellen voor wanneer er wel en niet telefonisch geïndiceerd mag worden. Dit op aandringen van Hoefsloot, die vroeg of hier meer duidelijkheid over kon komen.

Lees verder
30 oktober 2019

Vestia-huurders dubbel de klos?

Foto: SP

In 2012 ging woningcorporatie Vestia bijna kopje onder door een miljoeneninvestering in dubieuze verzekeringsproducten. Omdat de financiële situatie van de corporatie nog altijd bar en boos is, presenteerde de corporatie onlangs een ‘herijkt verbeterplan’ aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, waar corporaties tegen gunstige tarieven geld kunnen lenen. De SP is zeer bezorgd over de gevolgen van dit plan voor Haagse Vestia- huurders. ‘Zij voelen zich al tweederangs huurders, maar zijn met dit zogenaamde ‘verbeterplan’ nog slechter af’, stelt SP-fractievoorzitter Lesley Arp.  ‘Vestia-huurders betalen al relatief meer huur voor slechter onderhouden woningen. Maar tot overmaat van ramp komt daar nog een huurverhoging bij en dreigen ook broodnodige renovatieplannen op de lange baan te worden geschoven.’

Lees verder
11 oktober 2019

Afdelings barbecue met SP-voorzitterskandidaten succes!

Foto: Joshua Versijde

Afgelopen zondag hadden we een gezellige barbecue op ons afdelingspand voor alle vrijwiligers, buurgenoten en geïntresseerden. Op deze manier kunnen we onze SP-leden die elke dag helpen om Den Haag een stukje mooier te maken in het zonnetje zetten.

Lees verder
10 oktober 2019

Visie SP op nieuw te vormen college Den Haag

Op 9 oktober heeft de Haagse SP-fractie gesproken met verkenner Tom de Bruijn over het nieuw te vormen stadsbestuur van Den Haag. Gezien de SP momenteel slechts een zetel heeft in de Haagse raad, vinden wij het niet meer dan logisch dat grotere oppositiefracties als eerste aan zet zijn om toe te treden tot het nieuwe college. Belangrijker is voor onze fractie dat er in het nieuwe coalitieakkoord op bepaalde thema’s andere keuzes worden gemaakt.

Lees verder
3 oktober 2019

Reactie SP OVV rapport: Gemeente speelde met levens, handhaving en sturing ontbrak

Foto: Roel Wijnants / Flickr

Volgens de SP fractie in de Haagse gemeenteraad bevestigd het OVV rapport over het vliegvuur op Scheveningen de eerdere ernstige vermoedens die al leefden na het drama op Scheveningen. SP- fractievoorzitter Lesley Arp: “Er is gespeeld met de levens van mensen. Afspraken over hoogte, volume en gebruik van brandversnellende stoffen zijn door de bouwers niet nagekomen. Maar erger nog, de gemeente is er of niet eens het gesprek over aangegaan, of heeft er geen enkele consequentie aan verbonden. Bovendien heeft de burgemeester geweigerd om te luisteren naar eerdere zorgen van bewoners over het risico op vliegvuren.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier